Cilt 13, Sayı 2 (2016)

JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

Yağ Gülü Damıtma Atıkları, Kızılçam Kabuğu ve Linyit Kömür Tozundan Elde Edilen Peletlerin Baca Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi Başlıksız PDF
Orhan Alp Atay
Şeker Pancarı Küspesinden Elde Edilen Pektinin Modifiye Edilerek Karakterize Edilmesi, Moleküler ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi PDF PDF
Mustafa Tahsin Yılmaz, Aslı Muslu, Enes Dertli, Ömer Said Toker
PLANLAMA VE TASARIM EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ ALTYAPISININ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Aslı Korkut, Murat Özyavuz
Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi PDF
Ahmet ŞAHİN, Cevahir KAYNAKÇI, Yeşim AYTOP
Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi PDF
Serap Akdemir
Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi PDF
Tülay Cengiz, Ceren Kahvecioğlu
Effects of Foliar Seaweed and Humic Acid Treatments on Monoterpene Profile and Biochemical Properties of cv. Riesling (V. vinifera L.) Throughout the Maturation Period PDF (English)
Demir KÖK
Koyunlarda Besi Özelliklerini Geliştirmek Amacıyla Ülkemizde Yapılan Melezleme Çalışmalarının Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi PDF
ARZU ÜÇTEPE
Kent Merkezlerindeki Ekolojik Çocuk Oyun Alanlarının Mekansal Açıdan İncelenmesi: Ankara-Antalya Örneği PDF
Taşkın TAŞTEPE, A. Merve BAŞBAY, Zeliha YAZICI
Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi PDF
Aydın ADİLOĞLU, Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ, Sevinç ADİLOĞLU, Yusuf SOLMAZ
İKİNCİ ÜRÜN AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE FARKLI TOPRAK İŞLEME VE DOĞRUDAN EKİM YÖNTEMLERİNİN ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
YILMAZ BAYHAN
Arkeolojik Sitlerin Sürdürülebilirliği Kapsamında Arkeolojik Parklar PDF
Aysun Tuna
Alakır Çayı Havzasında (Antalya) Toprak Kaybının Mekânsal Dağılışı ve Etkili Faktörler PDF
Emre Özşahin
Aydın İli Sulama Kooperatiflerinde Su Sağlama Oranlarının Belirlenmesi PDF
Selin AKÇAY
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla MKÜ Tayfur Ata Sökmen Yerleşkesinin Alan Kullanım/Arazi Örtülülüğünün Belirlenmesi PDF
Aysel Güzelmansur Gürkan, Aylin Salıcı, Kutay Yıldırım, Müşerref Yıldırım


ISSN: 2146-5894