Cilt 13, Sayı 3 (2016)

JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

Development an Automatic Soil Sampling Machine PDF (English) PDF (English)
İbrahim Savaş Dalmış
Orta Anadolu Merinosu Koyunların Yetiştirici Şartlarındaki Ergin Canlı Ağırlıkları ve Bazı Döl Verimi Özellikleri PDF
Ahmet Hamdi Aktaş, Şükrü Dursun, İbrahim Halıcı, Uğur Demirci, Kenan Akil, Levent Büyükbaş
Tavuk köftelerinin kalite ve duyusal özellikleri üzerine yenilebilir kaplama materyali olarak jelatin çözeltilerinin etkileri PDF
Osman Kılınççeker, Mustafa Tahsin Yılmaz
Chlorantraniliprole + Thiamethoxam Etken Maddelerinden Oluşan Kimyasal Preparatın (Luzindo 40 WG) Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)’ya Etkisi PDF
Alime BAYINDIR, Ekrem Aycan ÇEVİKOL, Ali Kemal BİRGÜCÜ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN TARIMSAL YAYIM VE EĞİTİM FAALİYET ÇALIŞMALIRININ ANALİZİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ PDF
osman orkan özer, Altuğ Özden
Apple Tree Responses to Irrigation under the Grower Condition in the Climate of Düzce Area PDF
Selçuk ÖZMEN
Çanakkale 500. Yıl Parkının Peyzaj Tasarımı ve Sosyo-Kültürel Olanakları Açısından İrdelenmesi PDF
Füsun Erduran Nemutlu
Determination of Self-Fertility of the 'Hayat' Olive Cultivar Obtained by Hybridization breeding PDF (English)
Nurengin METE
Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru Şartlarda Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorious L.) Bitkisinin Yağ Oranı ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi PDF
yusuf arslan, Nilgün Bayraktar
Tekirdağ Koşullarında Havalandırılan Bir Plastik Seranın Isı İhtiyacının Belirlenmesi PDF
Elif Yüksel
Tekirdağ Kenti Çorlu İlçesi Parklarının Nitelik Ve Nicelik Açısından İrdelenmesi PDF
Dilem AKTAŞ, Tuğba Kiper
Lilium candidum L.’da In vitro Mikroçoğaltım ve Alkaloidler PDF
Sheida Daneshvar Royandazagh, Elif Ceren PEHLİVAN
Akdeniz Bölgesi İklim Koşullarında Seralarda Kullanılan Isı Perdelerinin Sera İçi Sıcaklığına ve Enerji Tasarrufuna Etkilerinin Belirlenmesi PDF
Derya Önder, A. Nafi Baytorun
Uluslararası Tarımsal Üretim Etkinliği Analizi: Gelir Ekonomisi Grupları ile Meta Sınır Yaklaşımı PDF
Altuğ Özden
Alpin x Kıl Keçisi (F1), Saanen x Kıl Keçisi (F1) ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi, Karkas ve Et kalite Özellikleri PDF
Okan Atay
Precision Feeding in Laying Hens by Sound Technology PDF (English)
Arda AYDIN
İSTANBUL DA YETİŞTİRİLEN ANADOLU MANDALARINDA LİNEAR TİP PUANLAMASI TEKNİĞİNİN OLUŞTURULMASI PDF
M.İhsan SOYSAL
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Karpuz Yetiştirilen Alanlarda Karpuz Mozayik Virüsü (WMV-2)’nün Biyolojik, Serolojik ve Moleküler Olarak Belirlenmesi PDF PDF
muharrem arap kamberoğlu, Mehmet Aydın Keçe
Trichogramma pintoi Voegele Tarafından Parazitlenmiş Ephestia kuehniella Zell. (Un güvesi) Yumurtalarının Farklı Sıcaklıklarda Depolanması Üzerine Araştırmalar PDF
Merve Yaz, Nihal Özder, Nihal Özder


ISSN: 2146-5894