Cilt 13, Sayı 4 (2016)

JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

Soğuk Pres Yağlar İlave Edilerek Üretilen Fermente Sucukların Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Ümit Geçgel
Güney Marmara Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Isı Stresi Yönünden Değerlendirilmesi PDF
Erkan YASLIOĞLU, Hüseyin İlhan
Socio – Economic Conditions and Behaviors of Rice Producers in Meriç Plain (Edirne, Turkey) PDF (English)
Tuna ŞENER
İzmir İli Güney Hattı Şeftali (prunus persica) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının İncelenmesi PDF
Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI, Nejat ÖZDEN
Determination of energy balance of wheat production in Turkey: A case study of Eskil district PDF (English)
Osman GÖKDOĞAN, Behlül SEVİM
Susuz Amonyak Uygulama Ekipmanının Tasarlanarak Geliştirilmesi ve Buğday Tarımında Etkilerinin Araştırılması PDF
fulya TAN
TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI PDF
Can Burak Şişman
The Effect of Environmental Factors on Heavy Metal and Mineral Compositions of Raw Milk and Water Samples PDF (English)
Ertuğrul Bilgücü, Binnur Kaptan, İbrahim Palabıyık, Ömer Öksüz
Mikrodalga Bantlı Kurutucunun Gıda Kurutmada Kullanılabilirliği ve Modellenmesi PDF
soner çelen
Tekirdağ-Malkara Yöresindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Yönden İncelenmesi PDF
Hüseyin Cömert KURÇ
Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri PDF
Cemal POLAT
Yüzme Havuzlarının Su Kullanımındaki Yeri ve Önemi: Tekirdağ Örneği PDF
Erol Ünver
Alternatif Tarım Girdisi Ozonun Soğanda (Allium Cepa) Bitki-Toprak-Su Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi PDF
İlker Balaban, Yesim Ahi
Ankara İlinde Avrupa Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff)]’nin Yabani Konukçu Bitkileri PDF
Cenk Yücel, Sultan Çobanoğlu
Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi PDF
Bekir Açıkbaş
The Comparison of Lactation Curve with Different Models in Italian origined Water Buffalo herd raised in İstanbul Province of Turkiye PDF (English)
M.İhsan SOYSAL
Consumer’s Fish Purchase Behavior In Tekirdag PDF (English)
M.Ömer AZABAĞAOĞLU, Derya İlkay Abdikoğlu, Gökhan Unakıtan


ISSN: 2146-5894