Cilt 14, Sayı 1 (2017)

JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

Mardin İli Bazı Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Zarar Oranlarının Belirlenmesi PDF
Mehmet KAPLAN
Anöstrustaki Kıvırcık Irkı Koyunlarda CIDR ve Prostaglandin Uygulamalarının Üreme Performansı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması PDF
Şeniz Öziş Altınçekiç, Mehmet Koyuncu
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Etkisinin Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği PDF
Ferit Çobanoğlu, Murat Cankurt, Renan Tunalıoğlu, Halil İbrahim Yılmaz, Ali Nalbantoğlu
Akkaya Barajını Besleyen Kızılca (Karasu) Deresindeki Bakteriyolojik Kirlenmenin İncelenmesi Ve Kirliliğin Azaltılması İçin Çözüm Önerileri PDF
Bilal Tunçsiper
Kızılırmak’ta (Çankırı) İkici Ürün Olarak Kullanılabilecek Alternatif Sebze Türlerinin Belirlenmesi PDF
Ali ECE, Sema GÜLER
Çanakkale İli Domates Alanlarında Canavarotu (Orobanche ramosa L.) ve Phytomyza orobanchia Kaltenbach (Diptera: Agromyzidae) Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi PDF
Ali ÖZPINAR
Bazı Asma Çeşit ve Amerikan Asma Anaçlarında Sıcak Su Uygulamasının Çelik ve Kalemlerde Canlılık Üzerine Etkisi PDF
Hayri Sağlam
Yulafta (Avena spp.) Verim ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizleriyle Saptanması PDF
Hüseyin GÜNGÖR, Tevrican DOKUYUCU, Ziya DUMLUPINAR, Aydın AKKAYA
Assessment of the genetic stability of indirect shoot organogenesis-derived plantlets of Digitalis trojana Ivanina by flow cytometry and cytological analyses PDF (English)
Nurşen ÇÖRDÜK, Gülru Yücel, Nihan Akıncı, Metin Tuna
Bafra Ovasında Yetiştirilen Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim, Verim Öğeleri ile Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Abdulveli sirat
DETERMINATION OF NUTRITIONAL STATUS OF WALNUT ORCHARDS BY LEAF ANALYSIS IN TEKIRDAG REGION PDF (English)
yusuf solmaz, aydın adiloğlu
Pirinç Kepeği Yağlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Oksidatif Stabilitelerinin Belirlenmesi PDF
Ümit Geçgel
Determination of Structural Properties of Agriculture in Çanakkale PDF (English)
Sakine Özpınar
ARITMADA DOĞAL BİTKİLERİN KULLANIMI, MODELLER VE PİLOT ÇALIŞMA ÖRNEĞİ: KOZAN İLÇESİ PDF
Sevinc ADİLOGLU, Abdullah YİNANÇ


ISSN: 2146-5894