Cilt 14, Sayı 2 (2017)

JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İçindekiler

Makaleler

Çöp Kompostunun Mısır Bitkisinin Kurşun, Kobalt ve Kadmiyum İçeriği ve Kütlesine Etkisi PDF
Mahmut Tepecik
The Effects of Lactic Acid Bacterial Inoculants on the Fermentation, Aerobic Stability and In Vitro Organic Matter Digestibility of Sunflower Silages PDF (English)
Mehmet Levent Özdüven, Cenk TEPELİ, Berrin OKUYUCU
Investigation of Efficiency of Pytomyza orobanchia Kaltenbach, 1864 (Diptera: Agromyzidae) on Orobanche aegyptiaca Pers. and O. ramosa Linnaeus (Orobanchaceae) in Tomato Fields of Diyarbakır and Mardin Provinces PDF (English)
Yunus Bayram
Change in Physicochemical, Microbiological and Textural Properties of Raw Milk White Cheese During Ripening: Effect of Thyme and Garlic Aromatic Waters PDF (English)
Osman Sağdıç, Hasan Cankurt, Fatih Törnük, Muhammet Arıcı
Sorgumun bazı yem bitkileri ile farklı oranlarda karıştırılarak silolanmasının silaj kalitesi üzerine etkileri PDF
mehmet arslan
Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği PDF
Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Murat Taşçı
Arıcılık Faaliyetleri II. Arıcılık Faaliyetlerinin Yetiştirici Tercihleri, Üretim Nitelikleri ve Arı Hastalıkları Kapsamında Değerlendirilmesi PDF
İBRAHİM ŞEKER, Abdurrahman Köseman, Semiramis Karlıdağ, Selami Aygen
İç Anadolu Bölgesi Chelonus Panzer, 1806 (Hymenoptera, Braconidae, Cheloninae) Faunası Üzerine Taksonomik bir Araştırma PDF (English)
Mitat Aydoğdu
Portakal Posasından Elde Edilen Pektinin Modifiye Edilerek Karakterize Edilmesi ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi PDF
Enes Dertli, Aslı Muslu, Mustafa Tahsin Yılmaz
Orta Karadeniz Bölge’sinde (Ordu) Yer Alan Gabroyik Kayaçların Ayrışması Ve Asitli Toprakların Oluşumu PDF
Alii GUREL
Effects of Agricultural Subsidy Applications on Productivity and Product Costs in Dairy Cattle Enterprises: A Case Study of Hatay Province-Turkey PDF (English)
Arif Semerci, Ahmet Duran Çelik
Bor ve Zeolit içeren yemlerin Yaşlı Yumurtacı Tavuklar Üzerine Etkileri PDF
Mürsel Özdoğan
Role of Some Selected Fungi Cultures on Bioremediation of Herbicide Chlorsulfuron PDF (English)
Gokhan Onder Erguven
Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi PDF
Türkan Aktaş
Yabancı Otların Değişken Düzeyli İlaçlanmasına Yönelik Matlab ve PLC Arası OPC Haberleşme Kullanılarak Geliştirilen Bir Kontrol Sistemi PDF
Hayrettin Karadöl, Ali Aybek
SANGİOVESE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE DÖNEMSEL YAPRAK SU POTANSİYELİ (Ψyaprak) DEĞİŞİMLERİ VE SALKIM SEYRELTME UYGULAMALARINA BAĞLI OLARAK DÜZENLENEN SULAMA ORANLARININ SALKIM VE TANE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Elman Bahar, İlknur Korkutal, İpek Ezgi Kabataş
Nükleer Transfer İle Elde Edilen Klon Sığır Ve Yavrularının mtDNA Ve Mikrosatellit Belirteçlerle Karakterizasyonu PDF
Emel TÜTEN SEVİM, Fulya ÖZDİL, Emel ÖZKAN ÜNAL, Sezen Arat


ISSN: 2146-5894