Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 ̧öp Kompostunun Xerofluvent Topraklarda Fiziksel Özelliklere Etkisi Öz   PDF
O. Yüksel
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 0900 Ziraat' Kiraz Çeşidinin Meyve Kalitesi Ve Biyokimyasal Içeriği Üzerine Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Etkisi Öz   PDF
B. Öztürk, E. Küçüker, O. Saraçoğlu, K. Yıldız, Y. Özkan
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 A Cytogenetic Study on the Angora Breed of Goat (Capra hircus) Reared in Turkiye Öz   PDF
D. Nicodemo A. Pauciullo A. Castello I. Berardino
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 A Partial Equilibrium Analysis of Sunflower Market in Turkey Öz   PDF
G. Unakıtan B. Miran
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 A Research on Determining Some Performance Values by Using Proportional Mixture of Vegetable Oils and Diesel Fuel at a Diesel Engine Öz   PDF
B. Kayışoğlu P. Ülger B. Akdemir S. Aytaç
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 A Research on Heterosis in Cultivated (Triticum spp.) Ã Semi-Wild Wheat Hybridization Öz   PDF
H. Ulukan
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 AB ve Türkiye'de Tarım SektörüneYapılan Direkt Ödemelerin Karşılaştırılması Öz   PDF
H. Arısoy U. Gül
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Adaptation of Buffalo Production Systems Towards the Market Demand for Certified Quality Products Öz   PDF
C.H. Ligda A. Georgoudis
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi Öz   PDF
A. Z. Makaracı S. Çelik
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi Öz   PDF
A. Z. Makaracı S. Çelik
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Akdeniz Bölgesi İklim Koşullarında Seralarda Kullanılan Isı Perdelerinin Sera İçi Sıcaklığına ve Enerji Tasarrufuna Etkilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Derya Önder, A. Nafi Baytorun
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Akdeniz Kuşağı Çalılı Meralarında Otsu Türlerin Mineral İçeriklerinin Değişimi Öz   PDF
A. Gökkuş, A. Ö. Parlak, H. Baytekin, B.H. Hakyemez
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Akkaya Barajını Besleyen Kızılca (Karasu) Deresindeki Bakteriyolojik Kirlenmenin İncelenmesi Ve Kirliliğin Azaltılması İçin Çözüm Önerileri Öz   PDF
Bilal Tunçsiper
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Alakır Çayı Havzasında (Antalya) Toprak Kaybının Mekânsal Dağılışı ve Etkili Faktörler Öz   PDF
Emre Özşahin
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Alpin x Kıl Keçisi (F1), Saanen x Kıl Keçisi (F1) ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi, Karkas ve Et kalite Özellikleri Öz   PDF
Okan Atay
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Alternatif Tarım Girdisi Ozonun Soğanda (Allium Cepa) Bitki-Toprak-Su Karakteristiklerine Etkilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
İlker Balaban, Yesim Ahi
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Alternatif Ürün Projesi Kapsamında Tütün ve Bazı Ürünler Arasında Karlılık Karşılaştırmaları Öz   PDF
U. Gül¹ H. Arısoy² H. Sivük³ Y. Ataseven²
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 An Econometric Analysis of Soybean Production in Turkey Öz   PDF
G. Unakıtan, B. Aydın
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ An Evaluation Of Strawberry Production In Terms Of Plant Nutrition And Farmer Applications: Evidences From Gediz River Basin, Turkey Öz   PDF (English)
Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI, Bülent MİRAN
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 An Investigation on the Water Buffalo Breeding in Danamandira Village of Silivri District of Istanbul Province of Turkey Öz   PDF
M. İ. SOYSAL Y. T. TUNA E. K. GÜRCAN
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Anadolu Mandalarında Bazı Çiğ Süt Parametreleri ile Somatik Hücre Sayısı Arasındaki İlişkiler Öz   PDF
A. Sahin, A. Yıldırım, Z. Ulutas
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Anadolu Mandalarının Çeşitli Vücut Ölçülerine Göre Morfometrik Karekterizasyonu Öz   PDF
E. K. Gürcan Y. T. Tuna M.İ. Soysal
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Anadolu Merinosu Koyunlarında Meme Tipleri İle Meme Özellikleri, Süt Verimi Ve Bileşenleri Arasındaki İlişkiler Öz   PDF
Ş. Doğan İ. Aytekin S. Boztepe
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Anadolu’da Doğa Turizmi Kapsamında Doğa Yürüyüşü Güzergahlarının Belirlemesinde Örnek Bir Çalışma Öz   PDF
T. Kiper M. Arslan
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Analysis of Relations of Towed Vehicles and Road Profile Öz   PDF
L. Gurmai, P. Kiss
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Ankara Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Ketencik (Camelina Sativa (L.) Crantz) Bitkisinin Yağ Oranı Ve Bileşimi Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi Öz   PDF
D. Katar, Y. Arslan, I. Subaşı
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Ankara Ekolojik Koşullarında Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinde Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin Ontogenetik Varyabilitesinin Belirlenmesi Öz   PDF
D. Katar Y. Arslan 1İ. Subaşı A. Bülbül
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Ankara İlinde Avrupa Ayçiçeği Güvesi [Homoeosoma nebulellum (Den.&Schiff)]’nin Yabani Konukçu Bitkileri Öz   PDF
Cenk Yücel, Sultan Çobanoğlu
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Anöstrustaki Kıvırcık Irkı Koyunlarda CIDR ve Prostaglandin Uygulamalarının Üreme Performansı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Şeniz Öziş Altınçekiç, Mehmet Koyuncu
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Antalya İlinde Tarımsal Üretimde Risk Yönetimi Ve Tarım Sigortası Uygulamaları Öz   PDF
H. Akçaöz B. Özkan H. Kızılay
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Apple Tree Responses to Irrigation under the Grower Condition in the Climate of Düzce Area Öz   PDF
Selçuk ÖZMEN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Arıcılık Faaliyetleri II. Arıcılık Faaliyetlerinin Yetiştirici Tercihleri, Üretim Nitelikleri ve Arı Hastalıkları Kapsamında Değerlendirilmesi Öz   PDF
İBRAHİM ŞEKER, Abdurrahman Köseman, Semiramis Karlıdağ, Selami Aygen
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ARITMADA DOĞAL BİTKİLERİN KULLANIMI, MODELLER VE PİLOT ÇALIŞMA ÖRNEĞİ: KOZAN İLÇESİ Öz   PDF
Sevinc ADİLOGLU, Abdullah YİNANÇ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Arkeolojik Sitlerin Sürdürülebilirliği Kapsamında Arkeolojik Parklar Öz   PDF
Aysun Tuna
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Armut Meyvesinde Diplocarpon Mespili Lezyonlarının Görüntü İşlemeyle Analizi Öz   PDF
Ferhat KURTULMUŞ, Sencer Öztüfekçi, Sercan Şehirli
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Aydın ADİLOĞLU, Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ, Sevinç ADİLOĞLU, Yusuf SOLMAZ
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Assessment of the genetic stability of indirect shoot organogenesis-derived plantlets of Digitalis trojana Ivanina by flow cytometry and cytological analyses Öz   PDF (English)
Nurşen ÇÖRDÜK, Gülru Yücel, Nihan Akıncı, Metin Tuna
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları Öz   PDF
S. Şahin S. Karaman İ. Örüng
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Atıksu Arıtma Çamuru ile Tesis Edilen Yeşil Alanda İngiliz Çimi (Lolium perenne L.)'nin Performansının Belirlenmesi Öz   PDF
Ş. Zorer Çelebi, Ö. Arvas, R. Çelebi, İ. H. Yılmaz
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Ayçiçeği ( Helianhus Annuus L.) Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Kuş Zararına Etkisi Öz   PDF
A. C. SAĞLAM F. ÖNEMLI
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Ayçiçeği Tanesinin Nem Absorbsiyon Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
B. Kayışoğlu M. Esen
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları Öz   PDF
F. ÖNEMLİ
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Ayçiçeğnin (Helianthus annuus L.) Kendilenmesinde ve Melezlemesinde Kullanılan Tabla İzolasyon Materyallerinin Verim Unsurlarına Etkisi Öz   PDF
F. ÖNEMLİ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Aydın İli Sulama Kooperatiflerinde Su Sağlama Oranlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Selin AKÇAY
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Azalan Toprak Nem İçeriğinin Tuzlu ve Tuzlu Olmayan Şartlarda Buharlaşmaya Etkisi Öz   PDF
Z. Coşkun F. Konukcu
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi Öz   PDF
E. Öztürk K. Kara T. Polat
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Azotlu Gübrelemenin Çokyıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
İ. Nizam
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
H. Arslan M. Güler B. Cemek Y. Demir
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Bafra Ovasında Yetiştirilen Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim, Verim Öğeleri ile Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Abdulveli sirat
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Baklada (Vicia faba L.) Toplam Yaprak Alanının Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi Öz   PDF
M. S. Odabaş A. Gülümser
 
Toplam 438 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2146-5894