Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Balıkesir Kenti Çocuk Oyun Alanlarının İrdelenmesi Öz   PDF
E.E. Türkan, S. Önder
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Bandırma-I Ve Bandırma-II Melez Kuzuların İlk Yaş Üreme ve Büyüme Özellikleri Öz   PDF
T. Sezenler A. Ceyhan Y. Yaman M. Küçükk Yüksel
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Bartın Kenti Ve Arıt Havzası Örneğinde Peyzaj Değişimi Ve Parçalılık Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
E. Gökyer
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Batı Anadolu Göçer Koyunculuğu Ve Islah Planlamalarındaki Rolü Nomadic Sheep Breeding İn Western Anatolia And The Role of Animal Breeding Programs Öz   PDF
O. Yılmaz, O. Karaca, D. İnce, İ. Cemal, E. Yaralı, M. Varol, S. Sevim
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Bazı Asma Çeşit ve Amerikan Asma Anaçlarında Sıcak Su Uygulamasının Çelik ve Kalemlerde Canlılık Üzerine Etkisi Öz   PDF
Hayri Sağlam
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Öz   PDF
Y. Ergen C. Sağlam
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyvesindeki Anatomik Yapılaşmanın Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi Öz   PDF
E.Bal S.Çelik
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi Öz   PDF
O. Bilgin K. Z. Korkut
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
O. BİLGİN K. Z. KORKUT
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Bazı Fotosentez Organlarının Ekmeklik Buğdayda Verim Unsurları Üzerine Etkileri Öz   PDF
A. Balkan T. Gençtan
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Kalite Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması Öz   PDF
P.Ö. Kurt K. Yağdı
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Çoğalması Üzerine Patulinin Etkisi Öz   PDF
M. ARICI
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Bazı Mısır Çeşitlerinde Vejetasyon Döneminin Silolamada Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değeri Üzerine Etkileri Öz   PDF
M. L. Özdüven F. Koç C. Polat L. Coşkunt Şamlı
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Bazı Ürün Desenlerinin Farklı Toprak Derinliklerindeki Toplam Mikroorganizma Sayısı Üzerine Etkisi Öz   PDF
F. Önemli F. Coşkun
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Bazı Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Çukurova Bölgesindeki Taban Meralarında Ot Verimi Ve Botanik Kompozisyona Etkisi Öz   PDF
S. Çınar, R. Halipoğlı, İ. İnal
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 Bir Hazır Yemek İşletmesinde HACCP Sisteminin Kurulması Öz   PDF
B. Bilgin1 Ü.C. Erkan
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Bir Traktör Kabininde Ortam Şartlarının Yaz koşullarında HAD ile Belirlenmesi Öz   PDF
Serap Akdemir
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ Öz   PDF
M. Özyavuz
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi Öz   PDF
M. Taşan Ü. Geçgel
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Biyosistem Mühendisliği Öz   PDF
P. Ülger E. Gönülol
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Bolu Yöresindeki Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanakları Öz   PDF
C. B. Şişman F. Yılmaz E. Gezer
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Bor Uygulamalarının Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Kalite Unsurları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Determination of Effect of Different Doses of Boron On The Yield And Yield Components of Safflower (Carthamus( Tinctorius(L.) Öz   PDF
D. Katar, Y. Arslan, R. Kodaş, İ. Subaşı, H. Mutlu
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Bor ve Zeolit içeren yemlerin Yaşlı Yumurtacı Tavuklar Üzerine Etkileri Öz   PDF
Mürsel Özdoğan
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Box-Jenkins Modeli Yardımıyla Dünya Pamuk Fiyatının Tahmini Öz   PDF
O.O. Özer, U. İlkdoğan
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Buğday Hasılı Ve Doğal Mera Ile Farklı Otlatma Yoğunluklarının Sağmal Keçilerin Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
C. Tölü, T. Savaş, I. Y. Yurtman, B. H. Hakyemez, A. Gökkuş
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Buğdayda Yaprak Analiziyle Eksikliği Belirlenen Elementlerin Yapraktan Gübrelemeyle Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri Öz   PDF
Nureddin Öner
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Bursa Bölgesinde Süt Sığırcılığına Uygun Soğuk Ahır Tiplerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
E.Yaslıoğlu İ. Arıcı
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Buzağıların Kovadan Süt Içmeyi Öğrenme DavranışlarınınKarşılaştırılması Öz   PDF
J. M. Kıyıcı, N. Tüzemen
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Çankırı Kent Içi Yol Ağaçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
B.C. Bilgili, Ö.L. Çorbacı, E. Gökyer
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Çukurova Taban Kesimi Meralarında Yabancı Ot Mücadelesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
S. Çınar, R. Hatipoğlu, A. Aktaş
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Çağdaş Kentsel Çevre Yaratma Çabalarına Bir Örnek: ‘Ankara / Portakal Çiçeği Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’ Öz   PDF
A. Uslu L. Yetim
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Cam Sera Domates Üretiminde Polinasyon İçin Bombus Arısı Kullanımını Belirleyen Faktörlerin Analizi Öz   PDF
S. Karaman İ. Yılmaz
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çanakkale 500. Yıl Parkının Peyzaj Tasarımı ve Sosyo-Kültürel Olanakları Açısından İrdelenmesi Öz   PDF
Füsun Erduran Nemutlu
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Çanakkale Ili Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama Yardımı ile Belirlenmesi Öz   PDF
Ö. Sayı, L. Genç
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çanakkale İli Domates Alanlarında Canavarotu (Orobanche ramosa L.) ve Phytomyza orobanchia Kaltenbach (Diptera: Agromyzidae) Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Öz   PDF
Ali ÖZPINAR
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Çanakkale İlinde Bazı Meyvelerin Elle Hasadının Teknik ve Ekonomik Analizi ve Meyvelerin Makineli Hasada Yönelik Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
H. Kocabıyık İ. Kavdır S. Özpınar
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 Çanakkale İlinde Kullanılmış Traktör Fiyatlarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
S. K. Sümer S. M. Say S. Özpınar
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Çanakkale Koşullarında Yetiştirilen Keten Genotiplerinin Tohum Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
O. Arslan, F. Kahrıman, Ö. Topçu Bayram, H. Turhan
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Gündüz Kelebekleri (Lepidoptera: Rhopalocera) Öz   PDF
D. Zobar H. Genç
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Çankırı Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi Öz   PDF
B.C. Bilgili
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Çankırı Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma A Research On Efficiency of Sport Areas in Çankırı City Öz   PDF
U. Pekin Timur, Ö.B. Timur., C. Kuş Şahin, C. Dağıstanlıoğlu, Ö. Çalt, OS. Pektaş
 
Cilt: 5 / Sayı: 1 Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem Öz   PDF
N. Kuter E. Erdoğan
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Çapa Traktörleri İçin Tork ve Çeki Kuvveti Ölçüm Düzeneğinin Geliştirilmesi Öz   PDF
K. Kaya, B. Akdemir, S. Dalmış
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi Öz   PDF
G. Evci P. Ülger
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Çeltiğin Kurutulması ve Kurutma Parametrelerinin Saptanması Öz   PDF
T. Taylı F. Toruk P. Ülger
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Çeltiğin Makineyle Kurutulmasında, Hasat Nemi İle Kurutma Nemi Arasındaki İlişkinin, Maksimum Kırıksız Pirinç Randımanı Yönünden Belirlenmesi Öz   PDF
G. Evci P. Ülger
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Çeltik Kavuzunun Hıyar Fidesi Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Öz   PDF
H. Akbaşak, P. S. Koral
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çeltik Saplarının Gazlaştırılması Amacıyla Laboratuvar Tipi Bir Gazlaştırıcının Geliştirilmesi ve Denenmesi Öz   PDF
Türkan Aktaş
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Change in Physicochemical, Microbiological and Textural Properties of Raw Milk White Cheese During Ripening: Effect of Thyme and Garlic Aromatic Waters Öz   PDF (English)
Osman Sağdıç, Hasan Cankurt, Fatih Törnük, Muhammet Arıcı
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Chlorantraniliprole + Thiamethoxam Etken Maddelerinden Oluşan Kimyasal Preparatın (Luzindo 40 WG) Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)’ya Etkisi Öz   PDF
Alime BAYINDIR, Ekrem Aycan ÇEVİKOL, Ali Kemal BİRGÜCÜ
 
Toplam 438 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2146-5894