Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Çiftçilerin Temel İşletmecilik Kararlarının Öncelik ve Destek Alma Açısından Analizi Öz   PDF
C. Günden B. Miran
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Faydalanarak Hayrabolu Sulama Şebekesi Bilgi Sistemi Öz   PDF
G.Ö. Ergüven, M. Şener
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Comparative Analysis and Tendencies in the Development of the Cattle Market in the Conditions of the Quota System in the EU Öz   PDF
R. Otuzbirov I. Georgiev
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Consumer Expectation and Preference of Ezine Cheese Öz   PDF
N.Y. Delice O. Guneser Y. K. Yuceer
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Consumer’s Fish Purchase Behavior In Tekirdag Öz   PDF (English)
M.Ömer AZABAĞAOĞLU, Derya İlkay Abdikoğlu, Gökhan Unakıtan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çöp Kompostunun Mısır Bitkisinin Kurşun, Kobalt ve Kadmiyum İçeriği ve Kütlesine Etkisi Öz   PDF
Mahmut Tepecik
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi Öz   PDF
A.Ş. Demirci T. Gümüş M. Demirci
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN TARIMSAL YAYIM VE EĞİTİM FAALİYET ÇALIŞMALIRININ ANALİZİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
osman orkan özer, Altuğ Özden
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Determination of Antioxidant Activity Of Sunflower Growing in Hayrabolu District of Tekirdağ Province Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesinde Yetişen Ayçiçeği Bitkisinin Antioksidan Aktivitesi Tayini Öz   PDF
A. Afacan, S. Adiloğlu, A. Hasanghasemi
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Determination Of Different Tillage Methods in Terms Of Technically And Economically İn Second Crop Maize For Silage (2nd Year) II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik Ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2.Yıl ) Öz   PDF
M. F. Baran, M. R. Durgut, İ. E. Kayhan, İ. Kurşun, B. Aydın
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Determination of energy balance of wheat production in Turkey: A case study of Eskil district Öz   PDF (English)
Osman GÖKDOĞAN, Behlül SEVİM
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 Determination of Fat Contents and Fatty Acid Compositions of Commercial Chocolates on the Turkish Market Öz   PDF
Z. Selçuk, Ü. Geçgel
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DETERMINATION OF NUTRITIONAL STATUS OF WALNUT ORCHARDS BY LEAF ANALYSIS IN TEKIRDAG REGION Öz   PDF (English)
yusuf solmaz, aydın adiloğlu
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Determination of Self-Fertility of the 'Hayat' Olive Cultivar Obtained by Hybridization breeding Öz   PDF (English)
Nurengin METE
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Determination of Some Heavy Metals Level in Kashar Cheese Produced in Thrace Region Öz   PDF
B. E. Öztürk, B. Kaptan, O. Şimşek
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Determination of Structural Properties of Agriculture in Çanakkale Öz   PDF (English)
Sakine Özpınar
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Determination of The Effects of Different Amino Acids, Sodium Formate and Their Combinations on Some Growth Characteristics of Mixed and Single Cell Cultures of Yoghurt Bacteria Öz   PDF
S. Kurultay Ö. Öksüz B. Kaptan
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Determination of Variability Between Grain Yield and Yield Components of Durum Wheat Varieties (Triticum durum Desf.) in Thrace Region Öz   PDF
O.Bilgin K.Z. Korkut İ. Başer O. Dağlıoğ Kahraman
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Determining Fruit Producers' Source Of Information İn Kocaeli And Evaluating It in Terms of Agricultural Extension Öz   PDF
E. Torun
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Development an Automatic Soil Sampling Machine Öz   PDF (English)   PDF (English)
İbrahim Savaş Dalmış
 
Cilt: 5 / Sayı: 1 Development of Soil Information System for the Turkish Republic of Northern Cyprus Öz   PDF
A. O. Dinç
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Diyarbakır İli Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri The Structural Characteristics of Goat Farms of Diyarbakır Province Öz   PDF
B. Araç, İ. Daşkıran.
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği Öz   PDF
T. Kiper, M. Özyavuz, A. Korkut
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Doğal Pigmentlerin Yaşlı Tavuklarda Yumurta Sarısına Etkileri Öz   PDF
H.E. Şamlı N. Şenköylü H. Akyürek A. Ağma
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Doğal Zeolitten Üretilecek Hafif Betonun Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
C. B. Şişman İ. Kocaman E. Gezer
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Karpuz Yetiştirilen Alanlarda Karpuz Mozayik Virüsü (WMV-2)’nün Biyolojik, Serolojik ve Moleküler Olarak Belirlenmesi Öz   PDF   PDF
muharrem arap kamberoğlu, Mehmet Aydın Keçe
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Büyüme ve Gelişme Özellikleri Üzerine Etkili Bazı Çevre Faktörleri Öz   PDF
A. Özlütürk O. Güler M. Yanar Ö. Akbulu Yüksel
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Domates Üretiminde Farkli Fide Yataği Hazirliği Yöntemleri ve Örtü Bitkisi Uygulamasinin Verim ve Hasat Sonrasi Kalite Parametrelerine Etkileri Öz   PDF
A. Çay, E. Aykaş
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Drought Analysis for 2007-2008 Agricultural Year of Turkey Öz   PDF
O.Simsek and B.Cakmak.
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 DTPA ve BCR Ardışık Ekstraksiyon Yöntemleriyle Toprak Örneklerinde Ağır Metal Analizi Öz   PDF
A. Sungur, H. Özcan
 
Cilt: 5 / Sayı: 1 Economical Assessment and Effect of Factors on The Absolute Live Weight Gain in Lambs from the Northeast Bulgarian Merino Breed and it’s Crosses with Australian Merino and Ile-De-France Öz   PDF
R. Slavov I. Georgiev
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Edirne de Çevre Bilincinin Belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri Öz   PDF
R. Yılmaz
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Edirne İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Özellikleri Öz   PDF
A. R. Önal M. Özder
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Edirne İli Uzunköprü İlçesi Tarım Topraklarının Beslenme Durumlarının Belirlenmesi Öz   PDF
K. Bellitürk
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 Edirne Ilinde Kırmızı Et Tüketim Tercihlerinin Incelenmesi Öz   PDF
F. Lorcu, B.A. Bolat
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Edirne İlindeki Bazı Sulama Suyu Kaynaklarının Tuzluluk Ve Ağır Metal İçeriklerinin Tespiti The Assesment Of Irrigation Water Salinity And Heavy Metal Contents Of Some Selected Resources in Edirne Region Öz   PDF
F. Aydoğan, K. Bellitürk, M. T. Sağlam
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Edirne Kent Merkezindeki Bazı İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından Mevcut Durumunun Belirlenmesi Öz   PDF
B. Karakaya, T. Kiper
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Edirne Kenti Kültür Varlıklarının Kent Estetiği Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of The Cultural Values of Edirne Ciyt in The Frame of Urban Aesthetics Öz   PDF
E. Erdoğan, N. Kuter.
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliğinin Ekonomik Analizi Öz   PDF
N. Serinikli İ. H. İnan
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Edremit Körfez Bölgesi’ndeki Satsuma Owari Mandarinlerinde Yaygın Olan Virüs ve Viroid Hastalıklarının Biyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması Öz   PDF
S. Önder2 S. Korkmaz
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Effect of Different Modification Techniques on the Physicochemical and Thermoanalytical Properties of Wheat and Corn Starch Öz   PDF
M. M. Karaoğlu H. G. Kotancılar N. Aktaş
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Effect of Different Photoperiods on Cold Hardiness in Cherry (Prunus avium cv. Ulster) Öz   PDF
A.Z. Makaracı J.A. Flore
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Effect of N, P, K on Some Flower Quality and Corm Yield Characteristics of Gladiolus Öz   PDF
S. J. Butt
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Effects of Agricultural Subsidy Applications on Productivity and Product Costs in Dairy Cattle Enterprises: A Case Study of Hatay Province-Turkey Öz   PDF (English)
Arif Semerci, Ahmet Duran Çelik
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Effects of Different Drying Methods on Drying Kinetics and Color Parameters of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Fruit Öz   PDF
T. Aktas, H.H. Orak, F. Hasturk Sahin
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Effects of Foliar Seaweed and Humic Acid Treatments on Monoterpene Profile and Biochemical Properties of cv. Riesling (V. vinifera L.) Throughout the Maturation Period Öz   PDF (English)
Demir KÖK
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Effects of Inoculant Preparation Time and Doses on Fermentation and Aerobic S tability Characteristics of the Second Crop Maize Silages Öz   PDF
Y. Mutlu, F. Koc, M. L. Ozduven, L. Coskuntuna
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Effects of Secondary Tillage Implement on Some Properties of Soil and Yield of Sunflower Öz   PDF
B. Kayişoğlu Y. Bayhan L. Taşeri
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Effects of Storage Time and Condition on Mineral Contents of Grape Pekmez Produced by Vacuum and Classical Methods Öz   PDF
S. Kayişoğlu M. Demirci
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Effects of Storage Time And Temperature on Egg Quality Parameters and Electrical Conductivities of Eggs Öz   PDF
A. A. Okur H. E. Şamlı
 
Toplam 438 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2146-5894