Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Effects Of Sweet Apricot Kernel Meal On Performance And Intestinal Microbiota in Broiler Chickens Etlik Piliçlerde Kayısı Küspesinin Performansa Ve Bağırsak Mikrobiyotasi Üzerine Etkileri Öz   PDF
H. E. Şamlı, M. Terzioğlu, A. A. Okur, F. Koç, N. Şenköylü
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Eğitim Düzeyinin Fast- Food Tüketim Alışkanlığına Etkisi Öz   PDF
S. Kayışoğlu, A. Içöz
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 Egg Production and Adult Longevity of The Olive Leaf Moth, Palpita Unionalis Hübner (Lepidoptera:Pyralidae) on Selected Adult Diets Öz   PDF
Ç̧. Yılmaz, H. Genç
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Kurağa Dayanıklılıkla İlgili Özellikler Arasındaki İlişkiler Öz   PDF
İ. Başer K. Z. Korkut O. Bilgin
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Ekmeklik Buğdayda (Triticum Aestivum L.) Osmotik Stresin Çimlenme Ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi Öz   PDF
A. Balkan T. Gençtan
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 ekreasyon Alanı Sulama Projelerinin Tasarım ve Uygulama Aşamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Öz   PDF
H. Işbilir, T. Erdem
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Ekstansif Sistemde Yetiştirilen Keçilerde Sıcaklık Stresinin T4 (Tiroksin), T3 (Triiyodotironin), Kortizol Hormonları Üzerine Etkileri Öz   PDF
N. Koluman (Darcan), I. Daşkıran, B. Şener
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Elma Depolamada Kasa İçi Ortam Koşullarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Modellenmesi Öz   PDF
S. Akdemir, E. Bal
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Endüstriyel Dondurma Üretiminde Farklı Stabilizatör Kullanımının Dondurma Kalitesine Etkisi Öz   PDF
O. Şimşek İ. Tuncay B. Bilgin
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği Öz   PDF
T. Yılmaz, D. Gökçe, F. Şavklı, S. Çeşmeci
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Erzurum Kenti Örneğinde Kullanılan Kuşatma Elemanlarının Kent İmajı Üzerindeki Etkileri (Effects of surrounding elements on city image in the sample of Erzurum city) Öz   PDF
S. Özer, M. Aklıbaşında, M. Zengin
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Evaluation of Agricultural Water Use: A Case Study for Kizilirmak Basin Öz   PDF
B. Çakmak B. Kendirli1 Y. Ucar
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Evaluation of Hayrabolu Irrigation Scheme in Turkey Using Comparetive Performance Indicators Öz   PDF
M. Şener A.N. Yüksel F. Konukcu
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Evaluation of Sheep Embryo Quality by Morphologic Methods – Advantages and Disadvantages Öz   PDF
S.Angela G. Prefac T. Paul Ş. Alexandru Dana
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Evaluation of The Changes in The Cost Factors of Sunflower Production in Turkey Öz   PDF
A. Semerci
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Examination of an Overturned Towed Vehicle Öz   PDF
L. Máthé, G. Pillinger
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Farklı Azot Kaynağının (No3 Ve Nh4) Zararlı Denizel Diyatomu Thalassiosira Allenii Takano (Bacillariophyceae) Büyümesi Üzerine Etkisi Öz   PDF
G. Ş. Aydın, B. Büyükışık, A. Kocataş
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru Şartlarda Yetiştirilen Aspir (Carthamus tinctorious L.) Bitkisinin Yağ Oranı ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi Öz   PDF
yusuf arslan, Nilgün Bayraktar
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Farklı Depolama Şartlarının Bazı Protein Kaynaklı Yem Hammaddelerinin Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Öz   PDF
H. E. Şamlı, O.N. Onarbay
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Değerlendirilmesi Otlatmanın Ekmeklik Buğday ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi The Effect of Grazing Applied in the Different Stages on Yield and Yield Components of Bread Wheat and Triticale Öz   PDF
. Balkan, M.L. Özdüven, İ. Nizam, EE. Teykin, M. Tuna.
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Atdişi Mısır (Zea mays L. indendata) Çeşit ve Hatlarının Agronomik Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Öz   PDF
F. Öner, I. Sezer, A. Gülümser
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Farklı Magnezyum Kaynaklarının Asit Topraklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Potasyum-Kalsiyum-Magnezyum İçeriğine Etkisi* Öz   PDF
Ö. Karabulut K. Bellitürk
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Farklı Mikoriza Türlerinin Organik Havuç Yetiştiriciliğinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Öz   PDF
S. Kiracı, E. Gönülal, H. Padem
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 Farklı Önişlemlerin ve Vakum Kurutma Yönteminin Domatesin Kuruma Karakteristikleri ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
F. Hastürk Şahin P. ÜL ORAK
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Farklı Organik ve İnorganik Ortamlarda Hıyar Fidesi Üretimi Öz   PDF
H. Çinkılıç
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Fiğ-Tahıl Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri (The Effect of Organic Acid Usage at Various Temperatures on Fermentation and Aerobic Stability of Vetch-Grain Silages ) Öz   PDF
F. Koç, L. Coşkuntuna, M. L. Özdüven ve, A. Coşkuntuna
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Farklı Salisilik Asit Dozlarının Asma Anaçlarının Tuzluluğa Dayanımı Üzerine Etkileri Öz   PDF
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Farklı Tarım Artığı Ürünlerden Fungal ve Bakteriyel α-Amilaz Enzimi Üretiminin Optimizasyonu Öz   PDF
Hasan Murat Velioglu, Gülnaz Çelikyurt
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Hardaliyelerin Bazı Özelliklerinde Depolama Sonunda Meydana Gelen Değişmeler Öz   PDF
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Fattening Performance and Slaughter Traits of Lambs from the North-East Bulgarian Fine Wool Breed, and Its Crossings with Australian Merino and Ile de France Sheep – Internal Breeding Öz   PDF
R. Slavov
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Fattening Performance and Slaughter Traits of Lambs from the North-East Bulgarian Fine Wool Breed, and Its Crossings with Australian Merino and Ile de France Sheep – Internal Breeding Öz   PDF
R. Slavov
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Feasibility of Alternatives in Rural Tourism in Strandja Region Öz   PDF
I. Georgiev I. Soysal D. Ivanova
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Finite Element Analysis for Displacements and Stresses Developed over Horizontally Corrugated Steel Silo Wall Panels Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi Öz   PDF
Z. Gökalp
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Fosfat Ve Silikatin Zararli Denizel Diyatom Büyümesi Üzerine Etkisi: Thalassiosira Allenii Takano (Bacillariophyceae) Öz   PDF
G. Ş. Aydın, B. Büyükışık, A. Kocataş
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Gediz. Deltası'nın Uzaktan Algılama Teknikleri Uygulanarak Alan Kullanım Kararları Üzerine Araştırmalar . Gediz. Research On Land Use Decısıons to Carry out Remote Sensıng: A Case Study on Gedız Delta Öz   PDF
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Gen Kaynağı Olarak Korunan Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız Koyun Irklarının Bazı Verim Özellikleri Öz   PDF
A. Ceyhan İ. Erdoğan T. Sezenler
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Genetic Characterization of Indigenous Anatolian Water Buffalo Breed Using Microsatellite DNA Markers Öz   PDF
M. İ. Soysal E. Özkan S. Kök Y. T.Tuna E K.Gürcan
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Genital Ways Changes During Sexual Cycle Öz   PDF
M. Izabela, S. Angela, M. Pavel
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Gıda Muhafazasında Yüksek Hidrostatik Basıncın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi Öz   PDF
M. Arıcı
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Gıda Ürünlerine İlişkin Tüketici Davranışı Dinamiklerinin Belirlenmesi: “Trakya Örneği” Öz   PDF
E.Yılmaz Y. Oraman İ.H. İnan
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Gıdalarda Mikroorganizma Inaktivasyonunun Modellemesi ve Uygulaması Öz   PDF
P. Oğuzhan, F. Yangılar
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Gökçeada, Malta ve Türk Saanen Keçi Genotiplerinin Döl Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması (Comparison of Gökçeada, Maltese and Turkish Saanen Goat Genotypes for Reproduction Traits) Öz   PDF
T. Savaş
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Görüntü Renk Kod Analizi İle Meyvenin Yerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma A Research On Image Color Code Analysis With Fruit Locating Öz   PDF
E. Kahya, S. Arın
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Green Cities Öz   PDF
M. E. Yazgan, P. A. Khabbazı
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GTG Banded Karyotype of Anatolian River Buffalo (Bubalus bubalis, 2n=50) Öz   PDF (English)
M.İhsan SOYSAL
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Güney Marmara Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Isı Stresi Yönünden Değerlendirilmesi Öz   PDF
Erkan YASLIOĞLU, Hüseyin İlhan
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Hasat Öncesi ve Hasat Sonrası Laktik Asit Bakteri (LAB) İlavesinin Mısır Silaj Fermantasyonu Üzerine Etkileri Öz   PDF
Cemal POLAT
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Hastane Dış Mekan Tasarımlarının Edirne İli Örneğinde İrdelenmesi Öz   PDF
B. Karakaya T. Kiper
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Hava Emişli Yelpaze Hüzmeli Püskürme Memelerinde Püskürtme Dağılımının İlerleme Hızına Bağlı Olarak Değişimi Öz   PDF
İlker Hüseyin Çelen
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Hayrabolu Sulamasında Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi Öz   PDF
M.Şener A.N.Yüksel
 
Toplam 438 ögeden 151 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2146-5894