Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Heterotic and Heterobelthiotic Potentials of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Hybrids for Yield and Yield Components Öz   PDF
O. Bilgin A. Balkan K. Z. Korkut İ. Başer
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Hünnap (Zizyphus jujube mill.) Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Denizli İli Çivril İlçesi Örneği Öz   PDF
Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Murat Taşçı
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İç Anadolu Bölgesi Chelonus Panzer, 1806 (Hymenoptera, Braconidae, Cheloninae) Faunası Üzerine Taksonomik bir Araştırma Öz   PDF (English)
Mitat Aydoğdu
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 II. Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi Öz   PDF
M. F. Baran, M. R. Durgut, İ. E. Kayhan, İ. Kurşun, B. Aydın, B. Kayışoğlu
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 Iki Farklı Yaşta Besiye Alınan Esmer Tosunlarda Probiyotik- Enzim Uygulamasının Besi Performansı ve Yemden Yararlanma Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
R. Koçyiğit, N. Tüzemen
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İKİNCİ ÜRÜN AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE FARKLI TOPRAK İŞLEME VE DOĞRUDAN EKİM YÖNTEMLERİNİN ENERJİ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
YILMAZ BAYHAN
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 İklim Değişikliği ve Çölleşme veya Toprak/ Arazi Bozulumunun Türkiye’deki Boyutları ve Çölleşme İle Mücadele Öz   PDF
C. Cangir D. Boyraz
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 İlkçağlardan Günümüze Anadolu’da Açık Mekanın Evrimi Öz   PDF
E. Malkoç Yiğit H. Sönmez Türel
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 İlköğretim Okul Bahçelerinin Peyzaj Planlama ve Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ Örneği Öz   PDF
E.E. Şişman, P. Gültürk
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Investigation of Efficiency of Pytomyza orobanchia Kaltenbach, 1864 (Diptera: Agromyzidae) on Orobanche aegyptiaca Pers. and O. ramosa Linnaeus (Orobanchaceae) in Tomato Fields of Diyarbakır and Mardin Provinces Öz   PDF (English)
Yunus Bayram
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Investigation on The Effect of Some Plant Growth Regulators on Sunflower ( Helianthus Annuus L.) Öz   PDF
N. Tahsin T. Kolev
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 İran Üçgülünde Sert Tohumluluk Özelliğinin Zamana Bağlı Olarak Değişimi. I. Trifolium resupinatum var. majus Boiss. Öz   PDF
A. S. Tekeli E. Ateş
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 İran Üçgülünde Sert Tohumluluk Özelliğinin Zamana Bağlı Olarak Değişimi. I. Trifolium resupinatum var. majus Boiss. Öz   PDF
A. S. Tekeli E. Ateş
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Irkların Korunmasında Moleküler İşaretler Öz   PDF
İ. TOGAN İ. SOYSAL C. C. BERKMAN E. KOBAN
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Işık ve Sıcaklığın Mısırda (Zea mays L.) Büyüme Parametreleri Üzerine Kantitatif Etkileri Öz   PDF
F. Öner İ. Sezer
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Islam Bahçeleri Öz   PDF
P.A. Khabbazi, E. Erdoğan
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL DA YETİŞTİRİLEN ANADOLU MANDALARINDA LİNEAR TİP PUANLAMASI TEKNİĞİNİN OLUŞTURULMASI Öz   PDF
M.İhsan SOYSAL
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 İstanbul İlinde İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
O. ŞİMŞEK C. ÇETİN B. BİLGİN
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 İzmir İli Çeşme Yerleşimi Kiyilarinda Alan Kullaniminda Gözlenen Değişimlerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma Öz   PDF
İ. Altuğ Turan Ç. Coşkun Hepcan M. B. Özkan
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İzmir İli Güney Hattı Şeftali (prunus persica) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının İncelenmesi Öz   PDF
Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI, Nejat ÖZDEN
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Isatis tinctoria ve Isatis buschiana Türlerinin Verim ve Bazı Agronomik Özellikleri Üzerine Etkileri Öz   PDF
N. Çömlekcioğlu, L. Efe, Ş. Karaman
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Kanola Hasadında Kullanılan Tablanın Hasat Kayıpları Üzerine Etkisi Öz   PDF
M. F. Baran, P. Ülger, B. Kayişoğlu
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Kapalı Alanlarda Kullanılan Bazı Hasat Sonrası Tarım Makinalarının Gürültü Haritalarının Incelenmesi Öz   PDF
M. M. Özgüven
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Karacabey Merinos Koyunların Kuzu Verimi Ve Kuzularda Büyüme Performansı Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi Öz   PDF
T. Sezenler, D. Soysal, M. Yildirir, M. A. Yüksel, A. Ceyhan, Y. Yaman, İ. Erdoğan, O. Karadağ
 
Cilt: 5 / Sayı: 1 Karacabey Merinosu Koyunlarda Doğum Kondüsyon Puanının Kuzuların Gelişimi Üzerine Etkileri Öz   PDF
T. Sezenler E. Köycü M. Özder
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Karacabey Merinosu Koyunlarında Yaş Ve Vücut Kondüsyon Puanının Kimi Döl Verim Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
T. Sezenler E. Köycü M. Özder O. Karadağ Erdoğan
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Karaman İli Merkez İlçedeki Yumurta Tavuğu Kümeslerinin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilme Olanaklarının Araştırılması (The Research on the Determination of Structural Properties of Poultry Houses and Improvement Facilities in Karaman) Öz   PDF
İ. Kocaman
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Karamenderes Havzası Topraklarında Bazı Ağır Metallerin (Cr, Ni, Pb) Kirliliğinin Araştırılması Öz   PDF
A. Sümer, S. Adiloğlu, O. Çetinkaya, A. Adiloğlu, A. Sungur, C. Akbulak
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Karpuz Bitkisinde Yaprak Su İçeriği ve Klorofil Okumalarından Yararlanılarak Su Stresinin Belirlenmesi Assessment of Water Stress using Chlorophyll Readings and Leaf Water Content for Watermelon Öz   PDF
K. Demirel, L. Genç, G. Çamoğlu, Ş. Aşık.
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Kazdağlarından (Balıkesir-Edremit) Toplanan ve Çay Olarak Tüketilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Öz   PDF
S. Selvi A. Dağdelen S. Kara
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kent Merkezlerindeki Ekolojik Çocuk Oyun Alanlarının Mekansal Açıdan İncelenmesi: Ankara-Antalya Örneği Öz   PDF
Taşkın TAŞTEPE, A. Merve BAŞBAY, Zeliha YAZICI
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Edirne Kent (İzzet Arseven) Ormanı Örneği Öz   PDF
T. Kiper A.G. Öztürk
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği Öz   PDF
E. Erdoğan M. E. Yazgan
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Kentsel Mekanda Doğayla Tasarım: Ankara – Bademlidere Örneği Öz   PDF
M.Z. Memlük, M. Başal
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Kentsel Peyzaj Tasarımı Kapsamında Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarının Araştırılması: Beypazarı Örneği1 Öz   PDF
D. Çelik M.E. Yazgan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kestane Bahçelerinde Gelir Yöntemine Göre Değerleme: Aydın İli Nazilli İlçesi Örneği Öz   PDF
Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Teyfik UYAR
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Etkisinin Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği Öz   PDF
Ferit Çobanoğlu, Murat Cankurt, Renan Tunalıoğlu, Halil İbrahim Yılmaz, Ali Nalbantoğlu
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Kırşehir İlinde Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Öz   PDF
U. Karadavut, A. Taşkın
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Kivide (Actinidia deliciosa) Farklı Dozda Karpit Uygulamalarının Bazı Meyve Kalite Kriterlerine Etkileri Öz   PDF
E. Bal D. Kök
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kıyı Ege Koşullarında Yetiştirilen Ayvalık Zeytin Fidanlarında Su Stresine Bağlı Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Değişimlerin Belirlenmesi Öz   PDF
Nima POUYAFARD, Erhan AKKUZU, Ünal KAYA
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Kıyı Seridi Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Uygulaması: Tekirdağ Merkez İlçe Örneği Öz   PDF
D. S. Simsek A. B. Korkut
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kızılırmak’ta (Çankırı) İkici Ürün Olarak Kullanılabilecek Alternatif Sebze Türlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Ali ECE, Sema GÜLER
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Klasik Müziğin Siyah Alaca Sığırlarda Süt Verimi, Süt Bileşenleri ve Sağım Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
J. M. Kıyıcı, R. Koçyiğit, N. Tüzemen
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Kolzanın Isısal Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
H. Kocabıyık D. Tezer
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Konut Satın Alımında Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Sosyal Donatı Elemanlarının İncelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği Öz   PDF
Tülay Cengiz
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Konya'da Botanik Bahçesi Planlama İlkelerinin Belirlenmesi* Öz   PDF
S. Önder N. Konaklı
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Konya-Çumra Yöresinde Yüzeysel ve Tuzlu Taban Suyunun Sulanan Alanlardaki Toprak-Su ve Tuz Dengesi Üzerine Öz   PDF
F. Konukcu R. Akbuğa
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Öz   PDF
T. Susam S. Karaman
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Koyunlarda Besi Özelliklerini Geliştirmek Amacıyla Ülkemizde Yapılan Melezleme Çalışmalarının Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi Öz   PDF
ARZU ÜÇTEPE
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Kozak Siyahı Üzüm Çeşidi Üzerine Hasat Sonrası Bazı Uygulamaların Etkisi Öz   PDF
E. Bal D. Kök S. Çelik
 
Toplam 438 ögeden 201 - 250 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2146-5894