Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 KüçükSulamaŞebekelerinde PerformansDeğerlendirmesi:TrakyaBölgesiÖrneği Öz   PDF
M. Şener, H.C. Kurç
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Kuzulama Mevsimi, Kuzu Genotipi, Anne ve Doğumla İlgili Faktörlerin Kuzuların Büyüme ve Yaşama Gücü Üzerine Etkileri Effect of Lambing Season, Lamb Genotype, Maternal and Birth Related Factors on Growth and Viability of Lambs Öz   PDF
H. Ürüşan, H. Emsen.
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Lactobacillus Buchneri ile Silolanmış Baklagil, Buğdaygil Ve Karışımlarının Silaj Özellikleri Öz   PDF
C. Yücel, M. Avcı, N. Kılıçalp, M.R. Akkaya
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Lapseki’de Yetiştirilen 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Özellikleri Ve Ekolojik Faktörler Öz   PDF
A. Delice, N. Ekinci, F. F. Özdüven, E. Gür
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Lilium candidum L.’da In vitro Mikroçoğaltım ve Alkaloidler Öz   PDF
Sheida Daneshvar Royandazagh, Elif Ceren PEHLİVAN
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 lkbahar ve Sonbahar Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) ve Mizuna (Brassica rapa var. Japonica)’da Verim ve Bazı Bitki Özellikleri ile C Vitamini, Protein ve Mineral Madde Içeriklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
F.E. Açıkgöz
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Local differentiation of Albanian rabbit populations (Arnavutluk Tavşan Populasyonunda Yerel Farklılaşma) Öz   PDF
A. Daija, L. Papa and K. Kume
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
M. İ. Soysal S.Kök E. K.Gürcan
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Manisa ve İzmir İllerinde Geleneksel ve Organik Çekirdeksiz Kuru Üzümün Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi Öz   PDF
Z. Kenanoğlu Bektaş B. Miran
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Mardin İli Bazı Bağ Alanlarındaki Thysanoptera Türlerinin Zarar Oranlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Mehmet KAPLAN
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Mardin Kızıltepe Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinde Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi Effect Of Different Sowing Time On Yield And Yield Components of Lentil (Lens & culinaris Medic.) Varieties in Mardin Kızıltepe Conditions Öz   PDF
Y. Doğan, Y. Toğay, N. Toğay
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Margarinde Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Küflerin İzolasyonu, Tanımlanması ve Isıl Dirençlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
A. Ş. Demirci M. Arıcı
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Market Research of the Coffee Sales in Stara Zagora Öz   PDF
E. Genchev A. Marinov
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlaması : Tekirdağ İli Sahil Şeridi Örneği Öz   PDF
G. Güngör S. Ş. Özen H. Güngör
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Marmara Denizi’nde Deniz Ürünleri Pazarlaması: Istanbul Ili Sahil Şeridi Örneği Öz   PDF
G. Güngör, K. Benli, H. Güngör
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Melez Ayçiçeği Çeşitlerinde Genotip x Çevre İnteraksiyonu İle Bazı Verim ve Verim Unsurlarının Stabilitesi Öz   PDF
M. Kümeağaç C. Sağlam
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Menemen ve Ile De France X Akkaraman Melezi Koyunların Üreme Performansı Üzerinde Vücut Kondisyon Puanlamasının Etkisi Öz   PDF
Ç. Kandemir, N. Koşum, T. Taşkın, M. Kaymakçı, F. A. Olgun, E. Çakır
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Mikrodalga Bantlı Kurutucunun Gıda Kurutmada Kullanılabilirliği ve Modellenmesi Öz   PDF
soner çelen
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Mısır Silajında Laktik Asit Bakteri ve Laktik Asit Bakteri+Enzim Karışımı İnokulantların Fermantasyon ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Dereceleri Üzerine Etkileri Öz   PDF
C. POLAT F. KOÇ M. L. ÖZDÜVEN
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Mısırda 8x8 Yarım Diallel Melez Döllerinde Verim ve Verim Unsurları Açısından Karşılaştırmalar* Öz   PDF
G.E. Orhun K.Z. Korkut
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Morphometrics as a Tool for the Study of Genetic Variability of Honey Bees Öz   PDF
M. Kekeçoğlu M. Bouga M. İ. Soysal P. Harizanis
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Muş Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L .) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Değerlendirilmesi A Study on Yield and Yield Components of Some Chıckpea (Cicer Arietinum L.) Varieties in Muş Egologıcal Condıtıons Öz   PDF
G. E. Babagil
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Mutagen Uygulamasının Makarnalık Buğdaylarda (T. durum Thell) M1 Generasyonundaki Varyasyona Etkisi Öz   PDF
İ. BAŞER K .Z. KORKUT O. BİLGİN
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Namık Kemal Üniversitesi Yerleske Bilgi Sisteminin Olusturulması Öz   PDF
M. Özyavuz E. E. Sisman A. B. Korkut
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tekirdağ) Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi Öz   PDF
T. Kiper
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 Nane Yapraklarının İnfrared Radyasyonla Kurutulması Öz   PDF
H. Kocabıyık B. S. Demirtürk
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Nükleer Transfer İle Elde Edilen Klon Sığır Ve Yavrularının mtDNA Ve Mikrosatellit Belirteçlerle Karakterizasyonu Öz   PDF
Emel TÜTEN SEVİM, Fulya ÖZDİL, Emel ÖZKAN ÜNAL, Sezen Arat
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsünün Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi Öz   PDF
T. Koyuncu F. Lüle
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Optimum Time Ratio for Maximum Application Efficiency in Furrow Irrigation Öz   PDF
F. Konukcu L. Delibas
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Orta Anadolu Merinosu Koyunların Yetiştirici Şartlarındaki Ergin Canlı Ağırlıkları ve Bazı Döl Verimi Özellikleri Öz   PDF
Ahmet Hamdi Aktaş, Şükrü Dursun, İbrahim Halıcı, Uğur Demirci, Kenan Akil, Levent Büyükbaş
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Orta Karadeniz Bölgesi Koşullarına Uygun Maltlık ve Yemlik Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Öz   PDF
A. Sirat
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Orta Karadeniz Bölge’sinde (Ordu) Yer Alan Gabroyik Kayaçların Ayrışması Ve Asitli Toprakların Oluşumu Öz   PDF
Alii GUREL
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Orta Karadeniz Geçit İklim Kuşağında İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Toprak Özellikleri ve Verim Üzerine Etkileri Öz   PDF
E. Altuntaş S. Dede
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Örtü Altı Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Limonium Sinuatum Bitkisinde Kalsiyum Uygulamalarının Stres Parametreleri Üzerine Etkileri Öz   PDF
H. Akat, M. E. Özzambak
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Özgün Peyzaj Karakteristiklerine Sahip Mekanlara Yönelik Bir Peyzaj Planlama Yönteminin Ortaya Konulması; Bozcaada Örneğ Öz   PDF
Ç. K. Ayhan Ş. Hepcan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Pamuk Yaprak Kurdu Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Larvalarının Gelişim Evrelerinde Protein, Glikojen ve Su Oranındaki Değişim Öz   PDF
Beran Firidin
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi (Determining of Relationship Between Weed Seedbank in Soil and Weed Flora in Potato Areas) Öz   PDF
İ. Kaya, M. Tunçtürk, O.U. Özkan, E. Anaç
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Peynirlerde Biyojen Amin Riski Öz   PDF
F. Yıldız A. Yetişmeyen
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Peyzaj Mimarlığı Antropometri İlişkisi: İstanbul Örneği Öz   PDF
A. Kartay1 A. B. Korkut
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi Determination of Environmental Attitudes of Students of Landscape Architecture Öz   PDF
T. Kiper
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Peyzaj Tasarımı ve Feng-Shui Öz   PDF
E. Erdoğan1 L. Erdinç2
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Phytosterols as Functional Food Ingredients Öz   PDF
M. Taşan B. Bilgin Ü. Geçgel A.Ş. Demirci
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Pirinç Kepeği Yağlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Oksidatif Stabilitelerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Ümit Geçgel
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ PLANLAMA VE TASARIM EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ ALTYAPISININ GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Aslı Korkut, Murat Özyavuz
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Plant Extracts; a New Rumen Moderator in Ruminant Diets Öz   PDF
A. Tekeli L. Çelik H. R. Kutlu
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Plastik Örtülü Boru Çerçeveli Seraların Projelenmesinde Kullanılabilecek Bir Yazılımın Geliştirilmesi A Design Software for Plastic-Covered, Pipe-Framed Greenhouses Öz   PDF
Ü. Kızıl, L. Genç, M. Saçan.
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Portakal Posasından Elde Edilen Pektinin Modifiye Edilerek Karakterize Edilmesi ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Enes Dertli, Aslı Muslu, Mustafa Tahsin Yılmaz
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Precision Feeding in Laying Hens by Sound Technology Öz   PDF (English)
Arda AYDIN
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 Present Status and Future Prospects of Gladiolus Cultivation in Punjab, Pakistan Öz   PDF
T. Ahmad I. Ahmad M. Qasim
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Prevalence of Listeria spp and L. monocytogenes in Home made Pottery Cheese Öz   PDF (English)
Binnur Kaptan
 
Toplam 438 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2146-5894