Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Rekreasyon Eğilimlerindeki Değişime Zamanın Etkisinin Saptanması: Artvin- Kafkasör Ormanı Rekreasyon Alanı Örneği Öz   PDF
T. Cengiz
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Relationships among Body Weight, Body Measurements and Estimated Feed Efficiency Characteristics in Holstein Friesian Cows Öz   PDF
B. Bayram O. Güler M. Yanar Ö. Akbulut
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Research on Accumulation of Zinc (Zn) and Cadmium (Cd) in Sunflower Oil Öz   PDF
N. Tahsin B. Yankov
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Researches Regarding Glucose as Biochemical Index Related To Physical Effort and Different Seasons at Romanian Sport Horses Öz   PDF
Ş. Eugenia D. Paula
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Researches Regarding Lactic Acid as Biochemical Index Related To Physical Effort and Different Seasons at Romanian Sport Horses Öz   PDF
Ş. Eugenia D. Paula
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Role of Some Selected Fungi Cultures on Bioremediation of Herbicide Chlorsulfuron Öz   PDF (English)
Gokhan Onder Erguven
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Saanen ve Saanen Melezi Erkek Oğlakların Besi Performansları* Öz   PDF
O. Karadağ E. Köycü
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Salamuraya İşlenen Bazı Asma Yapraklarının Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
M. Gülcü, A.Ş. Demirci
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ SANGİOVESE ÜZÜM ÇEŞİDİNDE DÖNEMSEL YAPRAK SU POTANSİYELİ (Ψyaprak) DEĞİŞİMLERİ VE SALKIM SEYRELTME UYGULAMALARINA BAĞLI OLARAK DÜZENLENEN SULAMA ORANLARININ SALKIM VE TANE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Elman Bahar, İlknur Korkutal, İpek Ezgi Kabataş
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Irkı Süt Sığırlarının Döl Verim Özellikleri Öz   PDF
Y.T. Tuna E. K. Gürcan T. Savaş
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Şarköy-Kumbağ Arasında Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Turizmin Olabilirliği ve Yerel Halkın Rolü Öz   PDF
T. Kiper E. Yılmaz
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Şeker Pancarı Küspesinden Elde Edilen Pektinin Modifiye Edilerek Karakterize Edilmesi, Moleküler ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF   PDF
Mustafa Tahsin Yılmaz, Aslı Muslu, Enes Dertli, Ömer Said Toker
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Sille (Konya) Yerleşiminin Sürdürülebilirliği için Ekolojik Tasarım Önerileri* Öz   PDF
F. Aklanoğlu E. Erdoğan
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Sınıraşan Nehir Havzalarda Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi Assessment Of Agricultural Water Use In Trans -Boundary River Basins Öz   PDF
B. Çakmak, Z. Gökalp, N. Demir
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Sivas İli Yıldızeli İlçesinde Halk Elinde Yetiştirilen Esmer Sığırların Çiğ Süt Kompozisyonunu Belirlenmesi Determination Of Milk Composition Of Brown Swiss Cows Raised in Different Village Conditions Yıldızeli District of Sivas Province Öz   PDF
A. Şahin, M. Kaşıkcı
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini Estimation of 305 Days Milk Yield Using Partial Milk Yield in Holstein Cattle Öz   PDF
İ. Keskin, S. Boztepe
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Socio – Economic Conditions and Behaviors of Rice Producers in Meriç Plain (Edirne, Turkey) Öz   PDF (English)
Tuna ŞENER
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Socio-Economic Structure of the Deep Water Pink Shrimp Fisheries in the Marmara Sea Öz   PDF
H. Güngör M. Zengin G. Güngör
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Soğuk Pres Yağlar İlave Edilerek Üretilen Fermente Sucukların Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Ümit Geçgel
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Sorgumun bazı yem bitkileri ile farklı oranlarda karıştırılarak silolanmasının silaj kalitesi üzerine etkileri Öz   PDF
mehmet arslan
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 Study of 305- Day Milk Yield, for First Three Lactations, of Jersey Cows Under Conditions of Small Scale Family Farms I. Effects of Calving Age and Season on Total Variance of Milk Yield. Öz   PDF
F. Tahiri K. Kume
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği Öz   PDF
M. Şener
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Sulama Suyu Açısından Bor İçeriğinin Değerlendirilmesi: Uluabat Gölünü Besleyen Orhaneli, Emet Ve Mustafakemalpaşa Çayları Öz   PDF
G. D. Semiz
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi Öz   PDF
Tülay Cengiz, Ceren Kahvecioğlu
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Susuz Amonyak Uygulama Ekipmanının Tasarlanarak Geliştirilmesi ve Buğday Tarımında Etkilerinin Araştırılması Öz   PDF
fulya TAN
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Süt Sığırlarında Damızlık Değerinin Hesaplanmasında Farklı Yöntemlerden Yararlanma Olanakları ve Çeşitli Parametrelerin Tahmini1 Öz   PDF
A. Özyurt2 N. Akman3
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Tahıl Ekiminde Kullanılan Pnömatik Etkili Ekim Makinasının Ekim Performansının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Y. Bayhan B. Kayışoğlu P. Ülger B. Akdemir
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Tarihi Çevre Yenileme Çalışmalarında Kentsel Peyzaj Planlama Anlayışı: Edirne Örneği Öz   PDF
D. Ceylan, A. Korkut, T. Kiper
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Tarım Makineleri Hibe Programının Kırklareli İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Öz   PDF
M.F. Baran B. Akbayrak
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompa Çarkında Olabilecek Aşınmanın Belirlenmesi Öz   PDF
E. Yüksel B. Eker
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompaların Alüminyum Çarklarında Meydana Gelebilecek Aşınmanın Belirlenmesi Determination of Wear That Can Be Formed at the Aluminum Wheels of the Centrifuge Pumps Used at Agricultural Irrigation Öz   PDF
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Tarımsal Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompaların Paslanmaz Çelik Malzemeden Yapılmış Çarklarında Meydana Gelebilecek Aşınmanın Belirlenmesi Öz   PDF
E. Yüksel B. Eker
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Tarımsal Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılanmanın Gereği Öz   PDF
P. Ülger E. Gönülol
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Tarımsal Yüksek Öğretimde Yeniden Yapılanmanın Gereği Öz   PDF
P. Ülger E. Gönülol
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 Tava Sulama Yönteminin Planlanması ve Çiftçiye Adaptasyonu Sağlayabilecek Grafiksel Bir Yaklaşım Öz   PDF
K.E. Temizel
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Tavuk köftelerinin kalite ve duyusal özellikleri üzerine yenilebilir kaplama materyali olarak jelatin çözeltilerinin etkileri Öz   PDF
Osman Kılınççeker, Mustafa Tahsin Yılmaz
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Technical Efficiency of Sunflower Production in Trakya Region by DEA Öz   PDF
C. Günden B. Miran G. Unakıtan
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Gelişim Süreci ve Bugünkü Durumu (Development Process and Current Situation of Enterprises Which Are Member of Cattle Breeders' Association of Tekırdağ) Öz   PDF
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Tekirdağ Halkının Tasarım Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
R. Yılmaz
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Tekirdağ İl Merkezindeki Yufka İmalathanelerinde Satışa Sunulan Böreklik Yufkaların Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
F. Coşkun
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Tekirdağ İli Arı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
M.İ.Soysal E.K.Gürcan
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Tekirdağ İli Benzinli Araçlarının Egzoz Emisyonu Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
E.Kılıç S. Arın M.R. Durgut
 
Cilt: 7 / Sayı: 3 Tekirdağ İli Koşullarında I. ve II. Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Fermantasyon Özellikleri ve Yem Değerinin Belirlenmesi Determination of Silage Fermentation Characteristics and Feed Value of Some Corn Variaties Cultivars as First and Second Crop in Tekirdag Ecological Cond Öz   PDF
Ö. Kaya, C. Polat
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Tekirdağ İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerde Bulunan Koyun Ağıllarının Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilme Olanaklarının Araştırılması Öz   PDF
İ. Kocaman R. Günal
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Tekirdağ İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bu İşletmelerdeki Siyah Alaca Süt Sığırlarının Çeşitli Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
A. Soyak M. İ. Soysal E.K. Gürcan
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Tekirdağ İli Topraklarının Mineralize Olan Azot Miktarları İle Mineralizasyon Kapasiteleri Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
K. BELLITÜRK M. T. SAĞLAM
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Tekirdağ İlinde Satılan Sade ve Çilekli Dondurmalarda Fekal Kontaminasyonun Belirlenmesi Öz   PDF
F. Coşkun
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Tekirdağ İlinde Yetiştirilen Karacabey Merinosu x Kıvırcık Melezi Kuzularda Büyüme Eğrisinin Farklı Modellerle Belirlenmesi Öz   PDF
G. Yıldız M.İ. Soysal E.K. Gürcan
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Tekirdağ Kent Merkezinde Bulunan Parkların Mevcut Durumunun Belirlenmesi Ve Öneri Bir Peyzaj Projesinin Hazırlanması Determination of Existing Status of Parks in Tekirdag City Center And Design of Proposal Landscape Project For A Sample Park Öz   PDF
E. E. Şişman, P. Gültürk
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Tekirdağ Kent Merkezindeki Yaya Bölgelerinin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Öz   PDF
E. E. Şişman B. Etli
 
Toplam 438 ögeden 301 - 350 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2146-5894