Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Tekirdağ Kent Merkezinin Zamansal değişiminin Uzaktan Algılama İle İncelenmesi Examination of Temporal Changes of Tekirdağ City Center with Remote Sensing Öz   PDF
M. Özyavuz.
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Tekirdağ Kenti Çorlu İlçesi Parklarının Nitelik Ve Nicelik Açısından İrdelenmesi Öz   PDF
Dilem AKTAŞ, Tuğba Kiper
 
Cilt: 5 / Sayı: 1 Tekirdağ Kıyı Şeridi Alan Kullanımlarının CBS Yardımıyla İrdelenmesi Öz   PDF
A. Korkut E. E. Şişman L. Yetim Erdinç M Özyavuz
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Tekirdağ Koşullarında Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivumEm Lem Thell.) Başak Gelişiminin Farklılıkları The Dıfferences of Spıke Development on Bread Wheat (Triticum aestivumL.Em Thell.) in the Tekirdağ Öz   PDF
İ. Atılgan Helvacıoğlu S. Şehirali.
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Tekirdağ Koşullarında Havalandırılan Bir Plastik Seranın Isı İhtiyacının Belirlenmesi Öz   PDF
Elif Yüksel
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Tekirdağ Koşullarında Makarnalık Buğdayda (Triticum durum Desf.)Başak Gelişiminin Farklılıkları The Differences of Spıke Development on Durum Wheat (Triticum durum Desf.) in the Tekirdağ Condıtıons Öz   PDF
İ.Atılgan Helvacıoğlu, S. Şehirali.
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Tekirdağ, Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin Etkisi (Effects of Fertilizer Application on Forage Production and Botanical Composition of Floodplain and Steppe Rangelands of Tekirdağ) Öz   PDF
M. Altın, C. Tuna, M. Gür
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Tekirdağ Valiliği Tören ve Park Alanı Peyzaj Tasarım Süreci Öz   PDF
E. E. Şişman A. Korkut B. Etli
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Tekirdağ ve Kırklareli Yöresi İçin Farklı Kapasiteli Bağlı-Duraklı Süt Sığırı Barınak Projelerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 Tekirdağ Yöresinde Üretilen ve Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Tuğlanın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
C.B. Şişman İ. Kocaman E. Gezer
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Tekirdağ Değirmenaltı-Muratlı Kavşağı Çevre Yolunu Oluşturan Katenadaki Toprakların Fiziksel Ve Zemin Özelliklerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
D. Boyraz, H. Sarı
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Tekirdağ’da Tüketime Sunulan Yaş Pastaların Mikrobiyolojik Kalitesi Öz   PDF
T. Gümüş O. Dağlıoğlu A. M. Konyalı
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 Tekirdağ'da Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Belirlenmesi Öz   PDF
E. Yüksel A.N. Yüksel
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Tekirdağ-Malkara Yöresindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Yönden İncelenmesi Öz   PDF
Hüseyin Cömert KURÇ
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ The Comparison of Lactation Curve with Different Models in Italian origined Water Buffalo herd raised in İstanbul Province of Turkiye Öz   PDF (English)
M.İhsan SOYSAL
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ The Effect of Environmental Factors on Heavy Metal and Mineral Compositions of Raw Milk and Water Samples Öz   PDF (English)
Ertuğrul Bilgücü, Binnur Kaptan, İbrahim Palabıyık, Ömer Öksüz
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 The Effect of Increasing Doses of Sulfur Application of Some Nutrient Elements, Vitamin C , Protein Contents And Biological Properties of Canola Plant (Brassica Napus L.) Öz   PDF
S. Adiloğlu, F. Eryılmaz Açıkgöz, Aydın Adiloğlu
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 The Effect of Terbacil on Chlorophyll Content of Strawberry (Fragaria à ananassa cv. ‘Honeoye’) Leaves Öz   PDF
A. Z. Makaracı J. A. Flore
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 The Effects of Lactic Acid Bacteria+Enzyme Mixture Silage Inoculant on Wheat Silage Öz   PDF
S. Başkavak M. L. Özdüven C. Polat F. Koç
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ The Effects of Lactic Acid Bacterial Inoculants on the Fermentation, Aerobic Stability and In Vitro Organic Matter Digestibility of Sunflower Silages Öz   PDF (English)
Mehmet Levent Özdüven, Cenk TEPELİ, Berrin OKUYUCU
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 The Evaluation of the Playgrounds in Respect of Child Safety: Tekirdağ (Çocuk Güvenliği Açısından Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi) Öz   PDF
E. E. Sisman, L. Erdinc and M. Özyavuz
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 The Properties of Expanded Polystyrene - Pumice - Gypsum Blocks as A Building Material Öz   PDF
S. Şahin, S. Karaman
 
Cilt: 5 / Sayı: 1 The Relationship Between Body Weight and Body Condition Score in Karacabey Merino Ewes Öz   PDF
E. Köycü T. Sezenler M. Özder O. Karadağ
 
Cilt: 8 / Sayı: 2 The Relationship Between Some Physico-Chemical, Microbiological Characteristics and Electrical Conductivity of Milk Stored at Different Temperature Öz   PDF
B. Kaptan S. Kayışoğlu M. Demirci
 
Cilt: 3 / Sayı: 1 The Structure and Fundamental Problems of Vegetable Oil Industry in Turkey Öz   PDF
İ.H. İnan A. Kubaş O. Gaytancıoğlu M.Ö. Unakıtan
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 TİGEM Esmer Populasyonunda Döl Kontrolü (Progeny Testing) ve Uygulama Olanakları Öz   PDF
A. Özyurt
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Tokat Kazova Arazilerinin Şeftali Yetiştiriciliğine Uygunluklarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi Öz   PDF
T. Öztekin T. Susam R. Gerçekçioğlu
 
Cilt: 9 / Sayı: 3 Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyer Uygulamaları Toprak Profilindeki Tuz Içeriğini Arttırır mı? Öz   PDF
K. Demirel, Y. Kavdır
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Toprak Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
S. Altıkat A. Çelik
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Trakya Bölgesi İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacının Belirlenmesi Öz   PDF
A. İstanbulluoğlu F. Konukcu İ. Kocaman Göçmen
 
Cilt: 3 / Sayı: 2 Trakya Bölgesi Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Sulu Tarım Uygulamaları: Mevcut Verilerin Sorunların Çözümü İçin Analizi Öz   PDF
A. İstanbulluoğlu F. Konukcu İ. Kocaman
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ TRAKYA BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ ÜRETİCİ BOYUTUNDAKİ BAŞARISI Öz   PDF
Can Burak Şişman
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Trakya Bölgesinde Doğal Bir Merada Tespit Edilen Baklagiller ve Buğdaygiller Familyalarına Ait Bitkilerin Bazı Özellikleri Öz   Başlıksız   PDF
Mustafa GÜR, Canan ŞEN
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi An Economic Analysis of Canola Production in Trakya Region Öz   PDF
N. Kumbar, G. Unakıtan
 
Cilt: 11 / Sayı: 2 Trakya Bölgesinde Sera Sebzeciliği ve Sorunları Greenhouse Vegetable Growing And its Problems İn Thrace Region Öz   PDF
L. Çinkılıç, S. Varış, A. Kubaş
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Trakya Bölgesinde Üretilen Ayçiçeği Tohumu (Helianthus annus L.) Yağlarında Bakır, Demir, Kadmiyum ve Kurşun İçeriklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Y. Üstbaş M. Taşan Ü. Geçgel
 
Cilt: 2 / Sayı: 2 Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi Öz   PDF
G. YUMUK İ.H.İNAN
 
Cilt: 5 / Sayı: 3 Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Planlama Çalışmaları Öz   PDF
M. Özyavuz A. B. Korkut
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları Öz   PDF
M.R. Durgut S. Arın
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Trakya Yöresinde Üretilen Bazı Tarım Alet ve Makinelerinda Sık Rastlanan İmalat Hataları Öz   PDF
S. Cengiz S. Arın
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Trakya’da Yetiştirilen Trakya Makaracı Güvercin Irkının Çeşitli Morfolojik Özelliklerinin Saptanması Öz   PDF
M.İ. Soysal, E.K. Gürcan, K. Alter, S. Genç
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Trakya’da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti Öz   PDF
A. R. Önal M. Özder
 
Cilt: 2 / Sayı: 1 Trans Yağ Asitlerinin Yapısı, Oluşumu ve Gıdalarla Alınması Öz   PDF
M. TAŞAN O. DAĞLIOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Trichogramma pintoi Voegele Tarafından Parazitlenmiş Ephestia kuehniella Zell. (Un güvesi) Yumurtalarının Farklı Sıcaklıklarda Depolanması Üzerine Araştırmalar Öz   PDF
Merve Yaz, Nihal Özder, Nihal Özder
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 .TROİA Milli Parkı Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi Öz   PDF
L. Genç Y. B. Bostancı
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 Truva (Kumkale) Topraklarında Alınabilir Çinkonun Yersel ve Zamansal Değişimi Öz   PDF
A. Sungur, T. Everest, H. Özcan
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları Öz   PDF
E. Yılmaz, G. Özdemir
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 tudy on the 305- day Milk Yield of Jersey Cows under Small Scale Family Conditions Raised in Albania. II. Adjustment Factors for 305- day Milk Yield Öz   PDF
F.Tahiri K. Kume
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Tüketicilerin Bazı Geleneksel Gıda Ürünleri Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Çok Boyutlu Ölçekleme ile Analizi Analysis of the Factors Affecting Consumer's SomeTraditional Food Products Preferences by Multidimensional Scaling Method Öz   PDF
Y. Oraman, G. Unakıtan, E. Yılmaz, B. Başaran.
 
Cilt: 5 / Sayı: 1 Tüketicilerin Modern Gıda Perakendecilerine Karşı Davranışının Analizi Öz   PDF
M.Ö. Azabağaoğlu E.Dursun
 
Toplam 438 ögeden 351 - 400 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


ISSN: 2146-5894