Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Tunceli-Ovacık Yöresindeki Kırsal Yerleşimler Rural Settlements in Tunceli-Ovacık District Öz   PDF
C.B. Şişman, S. Küçük.
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Turizmin Kültürel Miras Üzerine Etkileri: Beypazarı/Ankara Örneğinde Yerel Halkın Farkındalığı Öz   PDF
A. Uslu T. Kiper
 
Cilt: 4 / Sayı: 1 Türkgeldi Koyunlarında Erken Yaşta Kuzulatmanın Çeşitli Verim Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
T. Sezenler M. Özder
 
Cilt: 4 / Sayı: 2 Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu Öz   PDF
M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ. Soysal
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Türkiye Gap Bölgesi Koyun Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal ve Teknik Özellikleri Öz   PDF
N. Tekel
 
Cilt: 7 / Sayı: 2 Türkiye Koşullarında Üretilen Biyodizelin Bazı Özelliklerinin Standartlara Uygunluğunun ve Yakıt Püskürtme Miktarı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (Determination of Compatibility of Some Biodiesel Properties Produced under Turkey Conditions to Standards and Effects of Fuel Spraying Amount) Öz   PDF
Ö. Güven, T. Aktaş, E. Kılıç
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Türkiye’de Ayçiçeği Ekim Alanı, Üretim Miktarı ve Verim Değerinde Olası Değişimler Öz   PDF
A. Semerci, S. Özer
 
Cilt: 4 / Sayı: 3 Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya Bölgesi Buğday Üreticilerinin Sorunları Öz   PDF
S. Konyalı O. Gaytancıoğlu
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yem Konusunda Mevzuat Uygulamaları ve Denetimler Öz   PDF
A. Bostan, S. Gün
 
Cilt: 6 / Sayı: 2 Türkiye’de İçme Suyu Havza Alanlarında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanabilecek Kirliliği Önleme ile İlgili Yasal Düzenlemeler Öz   PDF
E. Olhan Y. Ataseven
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Türkiye’nin Tavuk Atıklarından Biyogaz Potansiyeli Öz   PDF
A. O. Avcıoğlu, A. Çolak, U. Türker
 
Cilt: 11 / Sayı: 1 Türkiye'de Bursa İli Mısır (Zea mays L.) Tarlalarında Görülen Virüs Hastalıklarının Saptanması Öz   PDF
H. İlbağı, S. Geyik
 
Cilt: 8 / Sayı: 1 Türkiye'de Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi Economic Crisis In Turkey And The Important of Agricultural Cooperatives Öz   PDF
G. Özdemir, G. Keskin., H. Özüdoğru.
 
Cilt 13, Sayı 1 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Gökhan ÇINAR, FERRUH IŞIN, GÖKSEL ARMAĞAN
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Two-Level Factor Analysis of Morphometric Characters of Honeybees Population Sampled (Apis mellifera L.) in Turkey Öz   PDF
M. Kekeçoğlu1 G. G. Şimşek M. İ. Soysal Gürcan
 
Cilt 13, Sayı 3 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Uluslararası Tarımsal Üretim Etkinliği Analizi: Gelir Ekonomisi Grupları ile Meta Sınır Yaklaşımı Öz   PDF
Altuğ Özden
 
Cilt: 10 / Sayı: 3 Use of Information and Communication Technologies in Rural Mersın (Turkey); Prospects For Rural Development Öz   PDF
S. T. Rad, Ş. Kurt, S. Polatöz
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla MKÜ Tayfur Ata Sökmen Yerleşkesinin Alan Kullanım/Arazi Örtülülüğünün Belirlenmesi Öz   PDF
Aysel Güzelmansur Gürkan, Aylin Salıcı, Kutay Yıldırım, Müşerref Yıldırım
 
Cilt: 10 / Sayı: 2 Uzun Yıllık Yağış Verilerinin Trend Analizi ile Değerlendirilmesi: Tekirdağ-Çorlu İlçesi Uygulaması Öz   PDF
A. İstanbulluoğlu M. C. Bağdatlı C. Arslan
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Variations of Non-Water Stressed Baselines for Dwarf Cherry Trees Under Different Irrigation Regimes Öz   PDF
T. Erdem, Y. Erdem, H. Okursoy, E. Göçmen
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Varyans Analizi Tekniğinin Ön Şartları Yerine Gelmediğinde Varyans Unsurları Tahmininde I. Tip Hata Öz   PDF
S. Genç, M. Mendeşi, Z. Kocabaş, M.I. Soysal
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Venüs Nektarin Çeşidinin Soğukta Muhafazası Öz   PDF
A. E. Özdemir, E. Ertürk, M. Çelik, R. Dilbaz
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Vermikompostun Trakya İlkeren/5BB Aşı Kombinasyonundaki Asma Fidanlarının Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Bekir Açıkbaş
 
Cilt: 8 / Sayı: 3 Video Aided Measurement Method for Characterization of Phenotypical Traits of an Indigenous Cattle Breed Öz   PDF
Á. Maróti-Agóts, I. Bodó, L. Jávorka, A. Gyurmán, M.I. Soysal, L. Zöldág
 
Cilt: 10 / Sayı: 1 Yaban Hayatı Koruma Bağlamında Karakulak (Caracal Caracal) İçin İzmir İli Örneğinde Habitat Ağları Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Ş. Hepcan, Ç. C. Hepcan, A. Koçman, M. B. Özkan, Ö. E. Can
 
Cilt 14, Sayı 2 (2017): JOTAF/TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Yabancı Otların Değişken Düzeyli İlaçlanmasına Yönelik Matlab ve PLC Arası OPC Haberleşme Kullanılarak Geliştirilen Bir Kontrol Sistemi Öz   PDF
Hayrettin Karadöl, Ali Aybek
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Yağ Gülü Damıtma Atıkları, Kızılçam Kabuğu ve Linyit Kömür Tozundan Elde Edilen Peletlerin Baca Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi Öz   Başlıksız   PDF
Orhan Alp Atay
 
Cilt: 9 / Sayı: 2 Yarı Kurak Koşullarda Farklı Sulama Düzeylerinin Salçalık Biberde (Capsicum Annum Cv. Kapija) Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
K. Demirel, L. Genç, M. Saçan
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Yaş Bira Posası-Ayçiçeği Hasılı Karışım Silajlarında Fermantasyon Özellikleri ve Toklularda Ham Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri Öz   PDF
M. L. Özdüven S. Öğün
 
Cilt: 2 / Sayı: 3 Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Bitkisinde Çiçeklenme ve Olgunlaşmanın Bazı İklim Değerleri İle İlişkileri Öz   PDF
F. Önemli
 
Cilt: 9 / Sayı: 1 Yeşil Çatılar (Ankara Ankamall Alışveriş Merkezi Yeşil Çatı Proje Önerisi) Öz   PDF
M.E. Barış, N. Shakouri, S. Zolnoun
 
Cilt: 6 / Sayı: 1 Yıldız Orman Ekosisteminde Yer Alan Tipik Toprakların Sınıflandırılması ve Amenajmanları Öz   PDF
D. Boyraz C. Cangir
 
Cilt 14, Sayı 1 (2017): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Yulafta (Avena spp.) Verim ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizleriyle Saptanması Öz   PDF
Hüseyin GÜNGÖR, Tevrican DOKUYUCU, Ziya DUMLUPINAR, Aydın AKKAYA
 
Cilt: 6 / Sayı: 3 Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Geç Dönemde Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı İlavesinin Performans, Yumurta Sarısı Yağ Asidi Kompozisyonu ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri Öz   PDF
Ş. C. Bölükbaşı M. K. Erhan H. Ürüşan
 
Cilt 13, Sayı 4 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Yüzme Havuzlarının Su Kullanımındaki Yeri ve Önemi: Tekirdağ Örneği Öz   PDF
Erol Ünver
 
Cilt: 5 / Sayı: 2 Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera:Tephritidae) ’nin Yapay Yumurta Bırakma Ortamlarının Belirlenmesi Öz   PDF
H. Genç
 
Cilt: 3 / Sayı: 3 Ziraat Fakülteleri Öğrencilerinin Sosyal Yapıları, Eğilimleri ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
A. Demir A. Pala H. Baytekin
 
Cilt 13, Sayı 2 (2016): JOTAF / TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi Öz   PDF
Ahmet ŞAHİN, Cevahir KAYNAKÇI, Yeşim AYTOP
 
Toplam 438 ögeden 401 - 438 arası << < 4 5 6 7 8 9 


ISSN: 2146-5894