Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi

0 0
Dergimiz Kimya Eğitimi alanında her türlü makale, derleme ve editöre mektup gibi kısa çalışmaları hakem denetiminden geçirerek kabul edilirse yayınlayacaktır. Kitap eleştirisi, tez özetleri ve konferans özet bildirileri de yayınlanır, ancak bunlara hakem denetimi uygulanmaz.

JOTCSC kapak

JOTCS-C (Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi), kimya öğretiminde ortaöğretim düzeyinden üniversite düzeyine kadar, etkin yenilikçi uygulamaların değerlendirildiği ve kimya eğitimi ile doğrudan ilgili konuların derinlemesine analizini içeren araştırma makaleleri ve derleme çalışmalarını yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Eylül ve Mart olmak üzere yılda iki kez yayınlanır ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergide hem ortaöğretim hem de üniversite düzeyinde yayınlanan ulusal ve uluslararası kimya ders kitapları, kimya ile ilgili diğer kaynak kitaplar ve kimya öğretimine ve eğitimine yönelik kitap incelemelerine de yer verilir. Bunun yanında ilk sayımızdan sonraki sayılarda, ülkemizde kimya ile ilgili özel bir kimya konusunun öğretiminde sistematik bir derleme çalışması veya laboratuvar öğretimine yönelik deney örneklemelerine yönelik çalışmalara da yer verilmesi planlanmaktadır.

JOTCS-C’ nin ilk sayısı olan Eylül 2016 sayısında, sadece UKEK 2015, IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan ve dergimiz formatına göre hazırlanarak hakem değerlendirilmesinden geçmiş çalışmalara yer verilmesi planlanmıştır. Ancak dergimizin ikinci sayısı olan Mart 2017 için hem Türkçe hem de İngilizce yazılmış çalışmalar gönderilebilir. Çift kör hakemlik ile değerlendirmelerin gerçekleştirileceği JOTCS-C de ilerleyen süreçte temalı sayıların basımı da planlanmaktır.

Duyurular

 

Dergimiz yayın hayatına başlıyor

 
Dergimiz kısa bir süre sonra hazırlıklarını tamamlayarak yayın hayatına atılacaktır.  
Yayın tarihi: 2016-05-13 Daha fazla...
 
Diğer duyurular


Türk. Kim. Dern. Derg., Kısım C: Kim. Eğt.