Kişiler

JOTEFİLO Yayın Kurulu


Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü


Prof. Dr. Beyhan MARŞAP, Gazi Üniversitesi İİBF ;Uluslararası Ticaret Bölümü

Prof. Dr. Yıldız Özerhan, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Duygu Kızıldağ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye


Yardımcı Doçent Dr. Murad Tiryakioğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, TürkiyeISSN: 2528-8512