Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) A Recommodation of A Method to Ensure Success in Resources and Cost Management for Service Businesses Which Have Complex Structures and An Application Öz   PDF
Bedia Atalay, Hilmi Kırlıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Göre Alış İskontolarının Muhasebeleştirilmesi ve Türkiye’deki Muhasebe Uygulamaları ile Karşılaştırılması Öz   PDF
Mustafa Üç
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Effect of Education on The Level of Financıal Literacy: A Case Study over Vocational Colleges Öz   PDF
Muhsin Aslan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Hile Denetiminde Benford Yasası: Borsa İstanbul Örneği Öz   PDF
Seçkin Gönen, Mithat Rasgen
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) İçindekiler Öz   PDF
Jotefilo Künye Bilgileri ve İçindekiler
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Büyüme Stratejilerinin Bağımsız Denetime Yaklaşma Etkisi Öz   PDF
Ali Haydar Güngörmüş, Hüseyin Ergin, Ali Coşkun
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) The Impact of Credit Growth and Real Exchange Rate Appreciatıon On Current Account Deficit In Turkey: ARDL Bounds Testing Approach Öz   PDF
Banu Demirhan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2016) Türkiye’nin 1982:01-2015:02 Dönemi Ticaret Bilançosu ve Gayri Safi (Brüt) Değişim Dış Ticaret Hadleri İlişkisi Öz   PDF
Suna Şahin
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası


ISSN: 2528-8512