İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

52.758 52.983


ISSN: 1308-0539