İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

55.619 55.065


ISSN: 1308-0539