İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

46.107 49.783


ISSN: 1308-0539