İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

59.112 57.830


ISSN: 1308-0539