İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

45.844 49.714


ISSN: 1308-0539