İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

54.757 54.622


ISSN: 1308-0539