İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya

57.247 56.481


ISSN: 1308-0539