Editörler ve Kurullar

Dergi Sahibi

Genel Editör

  1. Doç.Dr. Meltem Ince Yenilmez, Yasar Universitesi, IIBF, Ekonomi Bolumu, Türkiye

Yazı İşleri Sorumlusu / Web Editörü

  1. Araş. Gör. Burak Çetiner, Yaşar Üniversitesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, Türkiye

Bölüm Editörleri

  1. Prof. Dr. İge PIRNAR, Yaşar Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
  2. Doç. Dr. Deniz Türsel Eliiyi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yaşar Üniversitesi, Türkiye
  3. Doç.Dr. Meltem Ince Yenilmez, Yasar Universitesi, IIBF, Ekonomi Bolumu, Türkiye
  4. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Camcı, Yaşar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
  5. Yrd. Doç. Dr. Özgür Kabadurmuş, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, Yaşar Üniversitesi
  6. Yrd.Doç.Dr. Ferika Özer Sarı, Yaşar Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği, Türkiye
  7. Doç.Dr. Mehmet Umutlu, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Yaşar Üniversitesi
  8. Yard.Doç.Dr. Ayselin Yıldız, Yaşar Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye


ISSN: 1305-970X