TOMOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİYLE CİSİMLERİN YERİNİN İKİ BOYUTLU DÜZLEMDE ALGILANMASI

Musa Hakan ASYALI, Mehmet DOKUMACI, Murat ÖZDEN, Tayfun DALBASTI
1.177 477

ÖzTam metin:

PDF