TÜKETİCİNİN TATMİNİ İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM VE ADIYAMAN İLİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Yrd. Doç. Dr. Yavuz CÖMERT  Dr. Yakup DURMAZ 
1.863 7.575

ÖzTam metin:

PDF