About the Journal / Dergimiz Hakkında

Editörden
1.274 522

Öz


taranmakta olup okuyucularımızın göndereceği başta makaleler olmak üzere diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz

Tam metin:

PDF