AİHM Kararları Işığında Orman Arazilerinin Bedelsiz Tapu İptal Kararlarının Mülkiyet Hakkını İhlal SorunuThe Problem of Gratis Annulment Decision on the Land Ownership Based on Forests within the Framework on ECHR Jurisprudence

 DURMUŞ TEZCAN
1.628 728

Öz


hakkı konusunu da içeren, Türkçe de, pek çok eser yayınlanmıştır. Bunlar arasında bkz, Dinç, Güney: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarlığı Hakları, TBB yay, Ankara 2007; Gemalmaz, H. Burak: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, İstanbul 2009; Başpınar, Veysel: Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler, Ankara 2009; Tezcan, Durmuş/ Erdem, Mustafa Ruhan/Sancakdar, Oğuz: Avrupa İnsan Hakları Sözleş- mesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 2. Bası, Ankara 2004; Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R. Murat: Uluslararası Ceza Hukuku, 4.b, Ankara 2011

Tam metin:

PDF