Cilt: 2 Sayı: 5

İçindekiler

Makaleler

THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMETRIC MODELS PDF
Prof. Dr. Yüksel  İŞYAR Hocamız’ın Anısına
YILDIRIM, ŞİMŞEK, PARATONERLER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER PDF
Prof. Dr. Coşkun İŞÇİ 
ALTIN FİYATLARINDAKİ İSTİKRARSIZLIĞIN ALTIN TİCARETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKDEMİR, Arş. Gör. Suzan ERGÜN 
RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE TURNOVER AND THE LACATION OF HOTELS: THE CASE OF KUŞADASI AND İZMİR IN TURKEY PDF
Assoc. Prof. Cengiz DEMİR  Assist. Prof. GÜZEL 
THE BASIC OBJECTIVES OF DEMECRACY  AND FUNDAMENTAL INTERNATIONAL AGREEMENTS  FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS PDF
Dr.Nesrin DEMİR  Assist.Prof.Dr.Deniz ILGAZ 
CULTURAL CHANGE MANAGEMENT AND QUALITY IN THE TOURSM INDUSTRY PDF
Öğr. Gör. Gökçe ÖZDEMİR