Cilt: 2 Sayı: 6

İçindekiler

Makaleler

WHY DO PEOPLE VISIT WATER PARKS? AN IMPLICATION FROM TURKEY PDF
Assoc.Prof.Dr.Cengiz  DEMİR  Prof.Dr.Ber TANER 
RELATIONSHIP AMONG DEMOGRAPHIC VARIABLES AND THE PREFERENCES OF WATER PARK VISITATORS: AN IMPLICATION FROM TURKEY PDF
Assoc.Prof.Dr.Cengiz  DEMİR  Prof.Dr.Sai ORAL 
SUPPLIER SELECTION CRITERIA OF TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY PDF
Araş. Gör. İbrahim GÜRLER 
TÜRKİYE’DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI PDF
Özlem Kiren GÜRLER, Prof Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK 
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Dr. Boran TOKER
CREDIT RISK ASSESMENT FOR THE BANKING SECTOR OF NORTHERN CYPRUS PDF
Okan Veli ŞAFAKLI