Cilt: 6 Sayı: 23

İçindekiler

Makaleler

ASSESSMENT OF TURKEY’S ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING TERRORIST FINANCING SYSTEM PDF
Havva BÖREKCİ Cengiz EROL
AKILCILIĞIN AKILDIŞILIĞI: MC DONALDLAŞTIRMA BAĞLAMINDA MODERN ÖRGÜTLERİ ANLAMAK PDF
Jülide KESKEN Ersan KARADENİZ
FINANCIAL LIBERALIZATION, FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPRICAL ANALYSIS FOR TURKEY PDF
Meltem İNCE
DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY IN PAKISTAN: INTERNAL FACTOR ANALYSIS PDF
Saira JAVAID Jamil ANWAR Khalid ZAMAN Ab  
İŞ KAZALARI İLE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÖRNEĞİ PDF
Oya KORKMAZ
INCOTERMS 2000 VE 2010′UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER PDF
Mutlu YILMAZ Necmettin ŞAHİN Ahmet ÖZKEN
ÇALIŞAN-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE ALGILANAN ADALET/ADALETSİZLİĞİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ PDF
Şenay YÜRÜR Murat GÜMÜŞ Bahattin HAMARAT
EĞLENCE TEMELLİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN REKLAM MESAJLARI İLE VAAT ETTİKLERİ ALIŞVERİŞ DEĞERLERİ: FORUM BORNOVA ÖRNEĞİ PDF
Ayda SABUNCUOĞLU AYBAR
MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE: BİR LİTERATÜR TARAMASI PDF
Senem SÖNMEZ SELÇUK
TÜRK SİNEMASI’NDA TÜRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME (1970-1980) PDF
Ürün YILDIRAN ÖRN
POSTMODERN SÖYLEM VE POPÜLER KÜLTÜR KAVRAMININ SEMANTİK DÖNÜŞÜMÜ PDF
Güven SELÇUK
FİNANSAL BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI VE BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER PDF
Ebru ESENDEMİR
EXPOSURE TO PROMOTIONAL FILMS WHILST ON VACATION AND ITS EFFECTS ON TOURISTS’ EVALUATIONS PDF
Fisun YÜKSEL