Cilt: 7 Sayı: 25

İçindekiler

Makaleler

PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS IN THE CONTEXT OF THE NEW PUBLIC MANAGEMENT:THE ROMANIAN AND TURKISH CASES PDF
Rasim AKPINAR
TÜRKİYE’NİN BIRIC ÜLKELERİYLE TİCARİ POTANSİYELİ:PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI PDF
Ali Rıza SANDALCILAR
ALTI SİGMA METODOLOJİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA PDF
Ali Rıza FİRUZAN Ümit Kuvvetli Atakan GERGER
OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Burhan KILIÇ Serap OK
MESLEK YÜKSEKOKULLARI MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA MESLEKİ ETİĞE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) PDF
Evren AĞYAR Filiz ANGAY KUTLUK Emr CENGİZ
BİR MESLEK OLARAK HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK:HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİNİN WEB SİTELERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA PDF
Nesrin CANPOLAT
OTEL İŞLETMELERİNDE PERSONELİ GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI :ANTALYA’DA BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Yasemin TEKİN Can Deniz KÖKSAL
YENİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN FİNANSAL RAPORLAMA  SİSTEMLERİN ETKİKLERİ PDF
Ebru ESENDEMİR
ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOINT SUNUMU İLE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR:BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Meral EROL FİDAN
SELF-REGULATION OF ADVERTISING IN TURKEY:THE ROLE OF CHANGING INDUSTRY DYNAMICS PDF
Özlem HESAPCI SANAKTEKİN Yonca ASLANBAY GORGULU
İRLANDA VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA HESAP VERME SORUMLULUĞU PDF
Elvettin AKMANSerkan ÖKTENÇiğdem AKMAN
STEWARDSHIP AS A NEW IMPORTANT STEP IN PR PROCESS:IMPLEMENTATIONS OF TURKISH COMPANIES PDF
İdil Karademirlidağ SUHER Selcan Yeşilyurt
THE IMPORTANCE OF COUNTRY OF ORIGIN ON PURCHASING DURABLE CONSUMER GOODS:IN CASE OF KYRGYZSTAN PDF
 Kenan ÖZDEN Azamat MAKSÜDÜNOV
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX'E KAYITLI DERGİLERDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM MUHASEBESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI VE ANALİZLERİ (1970-2008) PDF
 Adnan DÖNMEZ Tamer KARAUSTA Ayten ERSOY