Cilt: 9 Sayı: 34

İçindekiler

Makaleler

SÜPER LİG FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ / FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS PDF
Osman ULUYOL
ULUSLARARASI KARBON TİCARETİ VE TÜRKİYE / INTERNATIONAL CARBON TRADE AND TURKEY PDF
Guluzar BINBOGA
YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA / REPRESENTATION OF CHILDREN'S RIGHTS ON PRINT MEDIA: A RESEARCH ON HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH AND ZAMAN NEWSPAPERS PDF
Cem TUTAR
AKADEMİSYENLERİN ETİK EĞİTİME BAKIŞI: TÜRKİYE VE ABD ÖRNEĞİ /ACADEMICIANS' POINT OF VIEWS ON ACCOUNTING ETHICS EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND USA PDF
Ahmet Hakan OZKAN
İNSAN KAYNAKLARI TEMİN VE SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA / USING MULTI CRITERIA DECISION TECHNIQUES IN RECRUITING AND SELECTION OF HUMAN RESOURCES AND AN APPLICATION PDF
Altan DOGAN, Emrah ONDER
İŞSİZLİK-ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ /THE EVALUATION OF MUTUAL RELATIONSHIP AMONG UNEMPLOYMENT-INFLATION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY PDF
Mehmet SENTURK, Yusuf Ekrem AKBAS
TÜRK KOBİ'LERİ İÇİN ALTERNATİF FİNANS BULMA YÖNTEMLERİ VE SERMAYE PİYASASI PDF
Damla N. OZKILINC
TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İKTİSADİ ANALİZİ / ECONOMIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MANUFACTURING INDUSTRY EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY PDF
Kubra ONDER, Selim Adem HATIRLI
TEK DÜZEN HESAP PLANI VE UFRS'YE GÖRE ELDE EDİLEN FİNANSAL ORANLARIN HİSSE GETİRİLERİ İLE İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: BİST'TE BİR UYGULAMA / A COMPARATIVE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN STOK RETURNS AND FINANCIAL RATIOS IN ACCORDANCE WITH UNIFORM CHART OF ACCOUNTS AND IFRS: AN APPLICATON ON BIST PDF
Israfil ZOR, Rifat KARAKUS
ÖZGÜRLÜK, MAHREMİYET, DEMOKRASİNİN DEĞERİ VE BİLİŞİM TOPLUMUNDA MARUZ KALDIĞI TEHDİTLER PDF
S. Gozde DEDEOGLU
JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE PDF
M.Sule EREN
İLETİŞİM, TOPLUMSAL CİNSİYET VE İDEOLOJİ / COMMUNICATION, GENDER AND IDEOLOGY PDF
Nursel GULER
ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİLERDE SÖZLEŞME TASARIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER / DRIVING FACTORS OF CONTRACT DESIGN IN INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS PDF
Tugba GURCAYLILAR YENIDOGAN
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES' PERCEPTIONS TOWARDS SECTORAL REPUTATION AND CORPORATE REPUTATION IN HEALTH CARE INSTITUTIONS AND THE EFFECTIVE FACTORS /SAĞLIK KURUMLARINDA SEKTÖREL İTİBAR İLE KURUMSAL İTİBARA YÖNELİK ÇALIŞANLARIN ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER PDF
Tulin CAKIR, Alparslan OZMEN, Ismet DOGAN