Cilt 10, Sayı 38 (2015)

Nisan

İçindekiler

Editoryal

SAYI ÖZÜ PDF
Editörler Komitesi

Makaleler

Ekonomik Krizlerin Ardından Büyük Aile İşletmesi Anayasası: İzmir İli Merkezli Üç Aile İşletmesi Örneği PDF
Feyzan DIRIN, Mehmet Ufuk TUTAN
ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMDE İŞ TATMİNİ ETKİLEYEN BOYUTLARIN ANALİZİ: ÇOK ULUSLU VE ULUSAL ÖLÇEKLİ ÖRGÜTLER ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME PDF
Asli Icil TUNCER, Mehmet Umut TUNCER
Televizyon Haberlerinde Garbiyatçılık: TRT Örneği PDF
Devrim INCE
GASTRONOMİ TURİZMİNE İLİŞKİN TURİST GÖRÜŞLERİNİN KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Aydan BEKAR, Ayse BELPINAR
Psikolojik Güçlendirme Çalışanların Sosyal Kaytarma Davranışlarını Azaltır mı? PDF
Mustafa KESEN
Erkek Dergilerini Anlamak: GQ Türkiye Örneğinde Bir Alımlama Çözümlemesi PDF
Ilker ERDOGAN


ISSN: 1305-970X