Cilt 10, Sayı 39 (2015)

İçindekiler

Makaleler

BİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK İNTERNET SİTESİ KULLANIMI: 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ PDF
Fuat Bogac EVREN
İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN İÇ KONTROL YANILGILARI: ANTALYA GIDA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ahmet AKTURK, Rukiye KILIC
2014 HONG KONG SANAT MÜZESİ SERGİSİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN HEYKELTIRAŞ JU MING’IN SANAT HAYATI VE ESERLERİ PDF
Funda ALTIN
TURİZM POTANSİYELİ OLAN BÖLGELERDE TOPLUMSAL KAPASİTE ALGISI: ADIYAMAN ÖRNEĞİ PDF
Ibrahim YILMAZ, Caner CALISKAN
SPORTS AS A 'GREEN PRODUCT' IN DESTINATION MARKETING: CASE OF WINDSURFINGIN CESME, TURKEY PDF (English)
Gurhan AKTAS, Banu ATREK, Sumeyra D. KURT
DESTİNASYON MARKA İMAJI VE BİR PAZAR BÖLÜMÜ OLARAK İŞ AMAÇLI GELEN TURİSTLERE YÖNELİK UYGULANMASI PDF
Ozge ADAN


ISSN: 1305-970X