Cilt 11, Sayı 42 (2016)

Journal of Yaşar University/April

İçindekiler

Editoryal

Editörden PDF
Deniz Özdemir

Makaleler

Understanding the Motives for Joining Ethnic Online Communities: A Study of Turks in Norway PDF
Naim Çınar
Türkiye’nin Meyve ve Sebze İhracatı: Bir Çekim Modeli Uygulaması PDF
Fatih Kaplan
Şike Soruşturmasının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Cemal Elitaş, Mesut Doğan, Özkan Karahan
Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi PDF
Veysel Yılmaz, Erkan Arı, Rana Doğan
Emotional Labor of Tourist Guides: How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels? PDF
Feray İrigüler, Mehmet Emre Güler
Küçük Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri ve Müşteri Bağlılığı: İzmir Örneği PDF
Övünç Bardakoğlu
Türkiye’deki Lojistikle İlgili Lisans Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İçerik Analizi PDF
Sezen Bozyiğit
Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Kemal Eyüboğlu, Sinem Eyüboğlu


ISSN: 1305-970X