Cilt 11, Sayı 44 (2016)

Journal of Yaşar University/October

İçindekiler

Editoryal

Editoryal
Meltem İNCE YENİLMEZ

Makaleler

Örgütlerde Paternalist Liderlik Algısına Etki Eden Ulusal Kültür Tiplerinin Belirlenmesi PDF
Nurgül ÇALIŞKAN, Aziz Gökhan ÖZKOÇ
Kurumsal Kalite Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Ne Kadar Önemli? Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz PDF
Şerife ÖZŞAHİN
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti’nin BİST100 Üzerindeki Etkisi PDF
Ramazan EKİNCİ, Fatih CEYLAN, Osman TÜZÜN, Hakan KAHYAOĞLU
The Effects of Manual Material Handling Equipment on Loading and Unloading Time of a Case in a Pallet PDF (English)
Ömer Öztürkoğlu
TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARE KOD PAZARLAMAYA KARŞI TUTUMLARI PDF
Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu
Bulanık MOORA Yöntemi Kullanılarak Yeşil Tedarikçi Geliştirme Programlarının Seçimi ve Değerlendirilmesi PDF
Bilal Şişman
Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi PDF
Can Karabıyık, İlkay Dilber
Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Hindistan Örneklemi PDF
BUHARİ DOĞAN, Osman DEĞER
Does Sustainability Matter? A Qualitative Study in Tourism Industry in Turkey PDF
Murat Nazlı

Bilimsel Hakemlere Teşekkür

Bilimsel Hakemlere Teşekkür/Acknowledgement of Referees
 


ISSN: 1305-970X