Cilt 12, Sayı 45 (2017)

Journal of Yaşar University/January

İçindekiler

Editoryal

Editoryal PDF
Meltem İNCE YENİLMEZ

Makaleler

A Hyperheuristic Approach for Dynamic Multilevel Capacitated Lot Sizing with Linked Lot Sizes for APS implementations PDF (English)
Mahmut Ali GöKÇE, Berkay Beygo, Turgut Ekmekçi
Volatility Spillover Effect in MENA Stock Markets: Evidence from Pre-and Post- Egyptian Revolution MENA Hisse Senedi Piyasalarında Oynaklık Yayılma Etkisi: Mısır Devrimi Öncesi ve Sonrasına Dair Bulgular PDF (English)
Berna KIRKULAK ULUDAĞ, Hassan Ezzat
Kültür Turizminde Müzelerin Yeri: Baksı Müzesi ve Bayburt Ekonomisine Etkisi PDF
ÖZGE KORKMAZ
Mobil Çağda Mobil Uygulamalar: Türkiye’deki Yerli Otel Zincirleri Üzerine Bir Durum Tespiti PDF
Burçin Kırlar Can, Hülya Yeşilyurt, Ceyda Lale Sancaktar, Nilüfer Koçak
Turizm İşlemelerinde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kaynağı Olarak Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi PDF
ibrahim ÇETİNTÜRK
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI PDF
Türkay TÜRKOĞLU, Semra Tetik, Ayşen AÇIKGÖZ


ISSN: 1305-970X