Cilt 12, Sayı 46 (2017)

Journal of Yaşar University/April

İçindekiler

Editoryal

EDİTÖRDEN PDF
Meltem İnce Yenilmez

Makaleler

İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Sendromu Üzerindeki Etkisi: Bir Sanayii Kuruluşunda Uygulama PDF
Ebru BOYMUL, Eda YASA OZELTURKAY
The Impact of Real Effective Exchange Rate Volatility on the Trade between the U.S. and Turkey: An ARDL Approach PDF
Bekir Şendilmen
Gelişmekte olan ülke borsalarında risk ve getiri ilişkisi: 2008 Küresel kriz Örneği PDF
mercan HATİPOĞLU, Nurullah Uçkun
FDI and Economic Growth in European Transition Economies: Panel Data Analysis PDF (English)
yağmur sağlam
Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI PDF
Buse Yalçın, Derya Kelgökmen İlic
Türkiye’de Savunma Harcamaları ve İşsizlik Oranları: 1980-2014 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz PDF
gülbahar üçler
Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması PDF
Dr. Zeki Yüksekbilgili


ISSN: 1305-970X