Cilt 12, Sayı 47 (2017)

Journal of Yaşar University/July

İçindekiler

Editoryal

Editörden PDF
Meltem İnce Yenilmez

Makaleler

Çalışanların Özyeterlilik Düzeyinin Yaratıcı ve Yenilikçi İş Davranışlarına Etkisi: Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme PDF
Gülşah Vural Özkan
Kurumsal Firmaların İç Kontrol, İç Denetim ve Riske Yaklaşımları PDF
Levent Özkardeş
TÜKETİCİNİN ÇEVRİMİÇİ DAVRANIŞSAL REKLAMLARA TIKLAMA KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Büşra KUTLU KARABIYIK, Ece Armağan
İSTANBUL TİCARET ODASI TEFE GENEL ENDEKSİ ENFLASYONU VE ALT BİLEŞENLERİ ARASI İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE ASİMETRİK SABİT KOŞULLU KORELASYON ANALİZİ, 1968-2015 PDF
Doç. Dr. Afşin Şahin, Dr. İmdat Doğan


ISSN: 1305-970X