Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 Sayı: 30 2011 UNIVERSIADE KIŞ OYUNLARININ ERZURUM EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ş. MUSTAFA ERSUNGUR MERTER AKINCI
 
Cilt 10, Sayı 39 (2015) 2014 HONG KONG SANAT MÜZESİ SERGİSİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN HEYKELTIRAŞ JU MING’IN SANAT HAYATI VE ESERLERİ Öz   PDF
Funda ALTIN
 
Cilt: 8 Sayı: Özel 6098 Sayılı Kanuna Göre İbranameThe Release According to Code No.6098 Öz   PDF
 AYÇA İZMİRLİOĞLU
 
Cilt: 8 Sayı: Özel 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 76 Düzenlemesi: "Geçici Ödeme"The Regulation in Article 76 of Turkish Code of Obligations, No: 6098: "Temporary Payment" Öz   PDF
 GÖKHAN ANTALYA
 
Cilt: 8 Sayı: Özel 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Ağır Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat TalebiThe Moral Compensation Demand of the Relatives in the Aggravated Body Injuries according to Turkish Code of Obligations No.6098 Öz   PDF
 SEDA İREM ÇAKIRCA
 
Cilt: 8 Sayı: Özel 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama AlanıPersonal Application Area of the General Terms and Conditions, which is Ruled by Turkish Law of Obligations, No.6098 Öz   PDF
 MURAT AYDOĞDU
 
Cilt: 8 Sayı: Özel 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesine İlişkin Hükümlerinin DeğerlendirilmesiThe Evaluation of Provisions of Civil Procedure Code Numbered 6100 Regarding Competence, Venue and Determination of Place of Jurisdiction Öz   PDF
HÜLYA TAŞ KORKMAZ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kayıtlı Sermaye Düzenlemesi ve Bu Düzenlemenin Sermaye Piyasası Hukuku Işığında DeğerlendirilmesiAuthorised Capital Pursuant to Turkish Commercial Code No.6102 and Its Analysis in the Light of the Capital Markets Law Öz   PDF
 FERNA İPEKEL
 
Cilt: 3 Sayı: 12 A COHERENT AND EFFECTİVE FOREIGN AND SECURITY POLİCY FOR THE EUROPEAN UNİON? : THE CASES OF THE YUGOSLAV CRİSİS AND THE IRAQ CRİSİS Öz   PDF
TAYLAN OZGUR KAYA
 
Cilt: 8 Sayı: Özel A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UKİngiltere'de 1987 Tarihli Tüketicinin Korunması Kanununa Göre Ayıplı Mallara İlişkin Açılan Davalarla İçtihat Hukukuna Göre İhmal Sonucu Üretilmiş Mallara İlişkin Açılan Davalar Arasında Bir Karşılaştırma Öz   PDF
 H. GÖKÇE TÜRKOĞLU
 
Cilt: 1 Sayı: 3 A CRITICAL EVALUATION OF NEWLY EMERGING HOLOGRAPHIC DATA STORAGE Öz   PDF
Prof. Dr. Mehmet C. OKUR 
 
Cilt: 8 Sayı: Özel A Critical-Legal Overview of the Concept of Constitution As the Highest Legal-Political Act of the State in the light of Constitutional-Juridical DoctrineAnayasa Doktrini Işığında Devletin En Üst Hukuki- Politik İşlemi Olarak Anayasa Kavramı Üzerine Hukuki Değerlendirme Öz   PDF
 BLERTON SINANI
 
Cilt: 7 Sayı: 27 A DISCUSSION ON THE METHODOLOGICAL USAGE OF FACTOR ANALYSIS IN SERVQUAL STUDIES: SOME IMPLICATIONS OF AN EMPIRICAL STUDY OF EXPORT CREDIT AGENCY IN TURKEY Öz   PDF
Sibel DİNÇ AYDEMİR, Günseli Mine GERNİ, Erdal ŞEN
 
Cilt: 6 Sayı: 24 A FIELD STUDY OF CHALLENGES FACED BY AGING WORKFORCE Öz   PDF
Orhan KOÇAK
 
Cilt 12, Sayı 45 (2017): Journal of Yaşar University/January A Hyperheuristic Approach for Dynamic Multilevel Capacitated Lot Sizing with Linked Lot Sizes for APS implementations Öz   PDF (English)
Mahmut Ali GöKÇE, Berkay Beygo, Turgut Ekmekçi
 
Cilt: 5 Sayı: 19 A LITERATURE REIEW OF TARGET COSTING IN SSCI AND SCI&SCI-EXPANDED INDEXES Öz   PDF
Dr. Emre CENGİZ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 A NEW PROOF OF PYTHAGOREAN THEOREM Öz   PDF
Ethem Ruhi TURGUTALP - Musa Hakan ASYALI 
 
Cilt 10 (2015): Special Issue/Özel Sayı A Qualitative Research on Municipalities’ Social Responsibility Practices in Izmir City Öz   PDF (English)
Emel KURSUNLUOGLU YARIMOGLU, Fatma HACIOGLU, Selin GENCTURK, Yasemin CELIK KAMALI, Can SAYGINER
 
Cilt: 3 Sayı: 12 AB-AKDENİZ BÖLGESEL POLİTİKALARI VE TÜRKİYE'NİN UYUMU Öz   PDF
SERPIL KAHRAMAN
 
Cilt: 8 Sayı: 30 About the Journal / Dergimiz Hakkında Öz   PDF
Editörden
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Acentelik ve Giriş BedeliAgency and Entrance Fee Öz   PDF
SEVİLAY UZUNALLI
 
Cilt 10 (2015): Special Issue/Özel Sayı ACKNOWLEDGEMENTS OF REFEREES Ayrıntılar   PDF
Editör Komitesi
 
Cilt: 1 Sayı: 3 ADLARIMIZDA VE SOYADLARIMIZDA YAŞAYAN DİL DEVRİMİ Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Efdal SEVİNÇLİ 
 
Cilt 12 (2017): Journal of Yaşar University/Tarım ve Gıda Değer Zincirlerinde Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği Afet Yönetiminde Lojistik Depo Seçimi Problemi: Maltepe İlçesi Örneği Öz   PDF
Hilal Aydın, Berk Ayvaz, Emel Şeyma Küçükaşçı
 
Cilt: 8 Sayı: Özel AİHM Kararları Işığında Orman Arazilerinin Bedelsiz Tapu İptal Kararlarının Mülkiyet Hakkını İhlal SorunuThe Problem of Gratis Annulment Decision on the Land Ownership Based on Forests within the Framework on ECHR Jurisprudence Öz   PDF
 DURMUŞ TEZCAN
 
Toplam 567 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1305-970X