Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 9 Sayı: 34 İNSAN KAYNAKLARI TEMİN VE SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA / USING MULTI CRITERIA DECISION TECHNIQUES IN RECRUITING AND SELECTION OF HUMAN RESOURCES AND AN APPLICATION Öz   PDF
Altan DOGAN, Emrah ONDER
 
Cilt: 5 Sayı: 18 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ‘DUYGUSAL ZEKA’ ÖLÇÜM VE MODELLERİ Öz   PDF
Gaye GEDİZLER
 
Cilt: 8 Sayı: Special INTRODUCTION: THE GOTHIC, BELATEDLY Öz   PDF
TREVOR HOPE
 
Cilt: 7 Sayı: 25 İRLANDA VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YÖNETİŞİM BAĞLAMINDA HESAP VERME SORUMLULUĞU Öz   PDF
Elvettin AKMANSerkan ÖKTENÇiğdem AKMAN
 
Cilt: 6 Sayı: 23 İŞ KAZALARI İLE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÖRNEĞİ Öz   PDF
Oya KORKMAZ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel İş Kazasından Zarar Görenlerin ve Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının TazminiCompensation of Tengible Damages and Emotional Distress of Injured People and Relatives due to Labour Accident Öz   PDF
 MEHMET ŞİRİN ERDOĞAN
 
Cilt 12, Sayı 46 (2017): Journal of Yaşar University/April İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik Sendromu Üzerindeki Etkisi: Bir Sanayii Kuruluşunda Uygulama Öz   PDF
Ebru BOYMUL, Eda YASA OZELTURKAY
 
Cilt: 8 Sayı: Özel İşe Başlatmama TazminatıCompensation for Impediment in Labour Contract Öz   PDF
ÜNAL NARMANLIOĞLU
 
Cilt: 5 Sayı: 19 İSLAMİ SANAL KAMUSAL ALANDA KOLLEKTİF KİMLİK: İSLAMİ EVLİLİK SİTELERİ İÇİNDEN KOLLEKTİF KİMLİĞİ OKUMAK Öz   PDF
Dr. Serhat KAYMAS
 
Cilt: 3 Sayı: 11 İŞLETME ÇALIŞANLARININ MÜŞTERİ OLMA GÜDÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
NEDİM BAYUK FERIT KÜÇÜK
 
Cilt: 3 Sayı: 11 İŞLETME PERFORMANSI ÖLÇME MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: KUANTUM PERFORMANSI, MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN İZLENMESİ, PERFORMANS PRİZMASI VE SKANDİA KILAVUZU MODELLERİ Öz   PDF
ALPARSLAN SERHAT DEMİR HARUN TAŞKIN
 
Cilt 10, Sayı 39 (2015) İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN İÇ KONTROL YANILGILARI: ANTALYA GIDA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ahmet AKTURK, Rukiye KILIC
 
Cilt: 5 Sayı: 20 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ VE SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Meral Erol FİDAN Hilmi KIRLIOĞLU
 
Cilt: 1 Sayı: 3 ISO/IEC 9126 STANDARDINDA ANADİLİN KULLANIMI Öz   PDF
Araş. Gör. Ali Orhan AYDIN, Prof. Dr. Fevzi KUTAY & Prof. Dr. Hadi G GÜNGÖR 
 
Cilt: 9 Sayı: 34 İŞSİZLİK-ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ /THE EVALUATION OF MUTUAL RELATIONSHIP AMONG UNEMPLOYMENT-INFLATION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY Öz   PDF
Mehmet SENTURK, Yusuf Ekrem AKBAS
 
Cilt 12 (2017): Journal of Yaşar University/Tarım ve Gıda Değer Zincirlerinde Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği İSTANBUL İÇİN ACİL SERVİS BİRİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KATEGORİK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Melis Almula KARADAYI, YELİZ EKİNCİ, CAN AKKAN, FÜSUN ÜLENGİN
 
Cilt: 7 Sayı: 26 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA ETKİN PİYASA HİPOTEZİNİN UZUN HAFIZA MODELLERİ İLE ANALİZİ: SEKTÖREL BAZDA BİR İNCELEME Öz   PDF
Emrah Ismail CEVIK
 
Cilt 12, Sayı 47 (2017): Journal of Yaşar University/July İSTANBUL TİCARET ODASI TEFE GENEL ENDEKSİ ENFLASYONU VE ALT BİLEŞENLERİ ARASI İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE ASİMETRİK SABİT KOŞULLU KORELASYON ANALİZİ, 1968-2015 Öz   PDF
Doç. Dr. Afşin Şahin, Dr. İmdat Doğan
 
Cilt: 8 Sayı: Özel İsviçre'de Eşcinsel Hayat Ortaklığının DüzenlenişiThe Regulation of Same-Sex Life Partnership in Switzerland Öz   PDF
 MUSTAFA DURAL
 
Cilt: 4 Sayı: 14 İTİBAR SÜRECİNDE KİLİT ROL: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ Öz   PDF
Doç. Dr. Murat GÜMÜŞ Araş. Gör. Burcu ÖKSÜZ
 
Cilt: 4 Sayı: 16 İZMİR İLİ'NDE UYGULANACAK OLAN ÇİFT TABAKALI AKILLI GİYDİRME CEPHELERİN CEPHE TABAKALARI ARASINDAKİ BOŞLUK BOYUTLANDIRILMASI Öz   PDF
Ebru ALAKAVUK
 
Cilt: 9 Sayı: 34 JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS' EXPORT PERFORMANCE Öz   PDF
M.Sule EREN
 
Cilt: 4 Sayı: 13 KABLOSUZ AĞLARDAKİ PAKET TRAFİĞİNE ADLİ BİLİŞİM PAYLAŞIMI Öz   PDF
Tuncay ERCAN Doğukan NACAK
 
Cilt: 9 Sayı: 35 KADININ CİNSEL BİR SİMGE OLARAK REKLAMDA KULLANILMASI: COSMOPOLİTAN DERGİSİ ÖRNEĞİ/ USING WOMAN IN ADVERTISEMENT AS A SYMBOL OF SEX: COSMOPOLITAN MAGAZINE EXAMPLE  Öz   PDF
Ismail Aysad GUDEKLI, Ibrahim CELIK
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Kamu Görevlilerinin Eş Durumu Nedeniyle Tayinlerinde Ayırımcılık Hakkında Bir Karşı OyA Dissenting Opinion on Discrimination in Appointmnets of Public Officers Based on Spousing Öz   PDF
ALİ D. ULUSOY
 
Toplam 562 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1305-970X