Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 37 (2015) Aile İşletmelerinde Yönetim Devri ve Temel Kurumsallaşma Uygulamaları: Ege Otomotiv Derneği Üyeleri Çalışması Öz   PDF
Mutlu PEKSAYGILI, Mehmet Ufuk TUTAN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 AJAN TEMELLİ SİSTEMLER: TEORİK VE PRATİK REHBER Öz   PDF
Arş. Gör. Ali Orhan AYDIN 
 
Cilt: 9 Sayı: 34 AKADEMİSYENLERİN ETİK EĞİTİME BAKIŞI: TÜRKİYE VE ABD ÖRNEĞİ /ACADEMICIANS' POINT OF VIEWS ON ACCOUNTING ETHICS EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND USA Öz   PDF
Ahmet Hakan OZKAN
 
Cilt: 6 Sayı: 23 AKILCILIĞIN AKILDIŞILIĞI: MC DONALDLAŞTIRMA BAĞLAMINDA MODERN ÖRGÜTLERİ ANLAMAK Öz   PDF
Jülide KESKEN Ersan KARADENİZ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Alman Medeni Kanununda Saklı Paydan Uzaklaştırma Sebeplerine İlişkin Yapılan Değişiklikler ve İsviçre-Türk Hukuku ile KarşılaştırılmasıThe Revision Regarding the Reasons of Deprivation of a Compulsory Share and Comparison with Swiss-Turkish Law Öz   PDF
 NALAN KAHVECİ
 
Cilt: 7 Sayı: 28 ALTERNATİF PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK GERİLLA PAZARLAMA: UYGULANMIŞ GERİLLA PAZARLAMA REKLAM ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ ve TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN MODEL ÖNERİLERİ Öz   PDF
Evrim ÇELTEK Meral BOZDOĞAN
 
Cilt: 7 Sayı: 25 ALTI SİGMA METODOLOJİSİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ali Rıza FİRUZAN Ümit Kuvvetli Atakan GERGER
 
Cilt: 2 Sayı: 5 ALTIN FİYATLARINDAKİ İSTİKRARSIZLIĞIN ALTIN TİCARETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Levent GÖKDEMİR, Arş. Gör. Suzan ERGÜN 
 
Cilt: 3 Sayı: 11 AN EMPIRICAL EXAMINATION OF THE EXPORT-LED GROWTH HYPOTHESIS IN TURKEY Öz   PDF
SAMI TABAN İSMAIL AKTAR
 
Cilt: 2 Sayı: 7 AN IMAGE ANALYSIS BASED METHOD FOR THE QUANTIFICATION OF TREMOR Öz   PDF
Prof. Dr. Musa H. ASYALI Tayfun DALBASTI
 
Cilt: 6 Sayı: 21 ANTALYA BELEK BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTEL    İŞLETMELERİNDE DÜŞÜK SEZONDA KONAKLAYAN ALMAN MÜŞTERİLERİN HİZMET    BEKLENTİLERİNİN VE                 MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
 Gülay BULGAN H. Hüseyin SOYBALI
 
Cilt: 3 Sayı: 10 ANTONİN ARTAUD VE ŞİDDET Öz   PDF
ÇİĞDEM KILIÇ
 
Cilt: 3 Sayı: 10 ARENDT'S CRITIQUE OF THE NATION-STATE IN THE ORIGINS OF TOTALITARIANISM Öz   PDF
Dr. M. ÇAĞRI İNCEOĞLU
 
Cilt: 3 Sayı: 12 ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) APPROACH TO PREDICTION OF DIFFUSION BONDING BEHAVIOR (SHEAR STRENGTH) OF SiCP  REINFORCED ALUMINUM  METAL MATRIX COMPOSITES Öz   PDF
MUSTAFA TASKIN UĞUR CALIGULU HALIL DIKBAS
 
Cilt: 8 Sayı: 31 AŞIRILIĞIN HABER DEĞERİ: STK FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
SAMET KAVOĞLU
 
Cilt: 6 Sayı: 23 ASSESSMENT OF TURKEY’S ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING TERRORIST FINANCING SYSTEM Öz   PDF
Havva BÖREKCİ Cengiz EROL
 
Cilt 10 (2015): Special Issue/Özel Sayı Association of Affective Commitment with Organizational Citizenship Behaviour and Task Performance of Employees in Banking Sector Öz   PDF (English)
Rizwan Qaiser DANISH, Ahmad Usman SHAHID, Asad Afzal HUMAYON, Muhammad Musarrat NAWAZ
 
Cilt: 8 Sayı: 32 AUDITING AND GOVERNANCE: IMPORTANCE OF CITIZEN PARTICIPATION AND THE ROLE OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS TO ENHANCE DEMOCRATIC GOVERNANCE Öz   PDF
RECAİ AKYEL H. ÖMER KÖSE
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Avrupa Birliği Gıda Hukukunun Temel İlkelerine Dair Kısa Bir DeğerlendirmeA Brief Consideration on the Main Principles of Food Law Öz   PDF
 H. GÖKÇE TÜRKOĞLU
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Avrupa Birliği Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Temel Kavramların DeğerlendirilmesiThe Review of Basic Concepts of Gender Discrimination in European Union Law Öz   PDF
BAHAR KONUK
 
Cilt: 5 Sayı: 18 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE FİNANS PİYASALARININ BÜTÜNLEŞMESİ Öz   PDF
Fırat GÜNDEM
 
Cilt: 2 Sayı: 7 AVRUPA VE TÜRKİYE’DEKİ SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK ANLAYIŞINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Öğr. Gör.Ecehan ÖZMEHMET
 
Cilt: 6 Sayı: 24 AVRUPA’DA KAMUSAL ALAN ARAŞTIRMALARI:İÇERİK ANALİZİ YERİNE İDDİA ANALİZİ YÖNETİMİ Öz   PDF
Hurie TOKER
 
Cilt: 5 Sayı: 18 BANKA ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIMI DAVRANIŞINA YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZEİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ayşe DEMİRHAN Serdar BOZKURT
 
Cilt: 6 Sayı: 24 BAŞARININ TEMEL AKTÖRLERİ:VİZYONER LİDERLER Öz   PDF
Yasemin TEKİN V. Rüya EHTİYAR
 
Toplam 567 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1305-970X