Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 7 Sayı: 27 YEŞİL REKLAMA YÖNELİK TUTUM: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
 Yeşim ULUSU Dilara KÖKSAL
 
Cilt: 8 Sayı: 29 YEŞİL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YEŞİL EKONOMİ: AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI – TÜRKİYE İNCELEMESİ Öz   PDF
Nurdan KUŞAT
 
Cilt: 9 Sayı: 35 YETENEK YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN BİR MARKA UYGULAMASI / AN APPLICATION ON THE BRAND OF TALENT MANAGEMENT PERSPECTIVE  Öz   PDF
Tamer KECECIOGLU, Mustafa Kemal YILMAZ
 
Cilt: 2 Sayı: 5 YILDIRIM, ŞİMŞEK, PARATONERLER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Öz   PDF
Prof. Dr. Coşkun İŞÇİ 
 
Cilt: 5 Sayı: 19 YOKSULLUĞUN TÜRKİYE YAZILI BASININDA SUNUMU Öz   PDF
Seyhan AKOY
 
Cilt 9, Sayı 36 Yoksullukla Mücadeleye İnsan Hakları Açısından Bakmak: Amartya Sen’in Kapasite (Capability) Yaklaşımı Temelinde Bir Değerlendirme / Approaching To Struggle Against Poverty From The Point Of View Of Human Rights Öz   PDF 6315-6327
Banu METIN
 
Cilt: 4 Sayı: 15 YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Alptekin SÖKMEN Yasin BOYLU
 
Cilt: 5 Sayı: 20 YÖNETİM KARAR VERME: BATI ANTALYA BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN FARKLI DEPARTMAN YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ömer Akgün TEKİN V. Rüya EHTİYAR
 
Cilt: 2 Sayı: 7 YÜKSEK EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Öz   PDF
Doç. Dr. Murat BENGİSU
 
Cilt: 6 Sayı: 24 YURTTAŞLIK İDEALİ PERSPEKTİFİNDEN İNGİLİZ YAZILI BASININDA KADIN-SİYASET İLİŞKİSİNİN TEMSİLİ Öz   PDF
Şadiye DENİZ
 
Cilt: 4 Sayı: 14  AGENCY AND CLIENT PRACTITIONERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF IMC Öz   PDF
SERRA İNCİ ÇELEBİ
 
Cilt: 3 Sayı: 10  EMERGENCY MANAGEMENT WITH GIS Öz   PDF
Assoc. Prof. Dr. Vahap TECİM DR. MURAT KOMESLİ
 
Cilt: 4 Sayı: 13  KURUMSAL WEB SİTELERİ ARACILIĞIYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ: TÜRKİYE’DEKİ GSM OPERATÖRLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
BERIL AKINCI VURAL BURCU ÖKSÜZ
 
Cilt: 8 Sayı: 32  ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME: BİR LİTERATÜR TARAMASI Öz   PDF
AYLİN ARAZA GONCA ASLAN ÇAĞRI BULUT
 
Cilt: 3 Sayı: 11  QUALİTY OF SERVİCE AND SECURİTY CONTROL FOR CLUSTER-BASED WİRELESS SENSOR NETWORKS Öz   PDF
 EMRAH TOMUR
 
Cilt: 4 Sayı: 13  THE İMPORTANCE OF THE TRUTH EFFECT AND SOURCE CREDILIBLITY FOR NEW FMCGS ADVERTISING Öz   PDF
SERRA İNCİ ÇELEBİ
 
Cilt: 4 Sayı: 13  USING OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR MODELLING WEAR BEHAVIOUR OF AGED 2024 and 6063 ALUMINIUM ALLOY Öz   PDF
AHMET MEYVECI, İSMAIL KARACAN, HÜLYA DURMUŞ, UĞUR ÇALIGÜLÜ
 
Toplam 567 ögeden 551 - 567 arası << < 18 19 20 21 22 23 


ISSN: 1305-970X