Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 Sayı: 32 BASEL II DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KULLANILAN KREDİ RİSKİ MODELLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
VOLKAN DAYAN SİBEL KARĞIN
 
Cilt: 6 Sayı: 21 "BASEL II" VE "KOBİ'LER İÇİN UFRS" ARASINDAKİ BAĞLANTI Öz   PDF
Baki BALCI
 
Cilt: 3 Sayı: 10 BASEL SERMAYE UZLAŞISI KAPSAMINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKI NIHAI GELIŞMELER Öz   PDF
BORA AKTAN
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Basın Özgürlüğü ve Bu Özgürlüğün Bir Sınırı Olarak Kişilik HakkıFreedom of Press and Personal Rights as the Limits of It Öz   PDF
MEHMET BEŞİR ACABEY
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. m.55)Determination of Loss in Case of Physical Injuries and Death (Turkish Code of Obligations, Art. 55) Öz   PDF
 M. MURAT İNCEOĞLU MELİHA SERMİN PAKSOY
 
Cilt: 7 Sayı: 26 BELEDİYE HİZMETLERİ VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ: UŞAK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Fulya AKYILDIZ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Teslim Borcu (MK. m. 518) Debt for Delivery in Heirs about Specified Items (Civil Code Art. 518) Öz   PDF
Editörden
 
Cilt: 7 Sayı: 27 BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ANKARA'DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Ömer Akgün TEKİN Sami Nurtaç TURAN Meh KÖKÇÜ
 
Cilt: 8 Sayı: 31 BEŞ YILDIZLI OTEL RESTORANLARI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: ERZURUM İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
ÇETİN AKKUŞ GÜLİZAR CENGİZ
 
Cilt: 5 Sayı: 18 BİLGİ ÇALIŞANININ MEMNUNİYETİ Öz   PDF
Halil ZAİM Orhan KOÇAK
 
Cilt: 1 Sayı: 4 BİLGİ EKONOMİSİ Öz   PDF
Süleyman KEVÜK 
 
Cilt: 8 Sayı: 30 BİLGİ EKONOMİSİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
ÖZLEM DURGUN ÖZGÜR ASLAN
 
Cilt: 3 Sayı: 10 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE REKLAM AJANSLARININ DEĞİŞEN YÜZÜ: İNTERAKTİF AJANSLAR AVENUE A / RAZORFISH İNTERAKTİF AJANS ÖRNEĞİ Öz   PDF
Öğr. Gör. EBRU GÖKALİLER, Öğr. Gör. AYDA SABUNCUOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 40 (2015): Journal of Yaşar University/October BİLİMSEL HAKEMLERE TEŞEKKÜR/ACKNOWLEDGEMENT OF REFEREES Ayrıntılar   PDF
Raif Serkan Albayrak
 
Cilt 11, Sayı 44 (2016): Journal of Yaşar University/October Bilimsel Hakemlere Teşekkür/Acknowledgement of Referees Ayrıntılar
Meltem İNCE YENİLMEZ
 
Cilt: 4 Sayı: 14 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Vahap TECİM Yılmaz GÖKŞEN
 
Cilt: 7 Sayı: 26 BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK YENİ MEDYA: KAMUSAL BİR ALAN İMKÃNININ ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Gonul Eda OZGUL
 
Cilt: 2 Sayı: 8 BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMSAL BLOGLAR Öz   PDF
Öğr. Gör. Dr. Özlem ALİKILIÇ,   Öğr. Gör. Dr. Ferah ONAT
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Bir Hukuki Güvenlik Kurumu Olarak Noterlik ve Noterlerin Denetimi Üzerine Bazı DüşüncelerSome Thoughts on Notary as a Legal Safety Institution and the Auditing of Them Öz   PDF
 SÜHA TANRIVER
 
Cilt: 7 Sayı: 25 BİR MESLEK OLARAK HALKLA İLİŞKİLER VE ETİK:HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİNİN WEB SİTELERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Nesrin CANPOLAT
 
Cilt 10, Sayı 39 (2015) BİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK İNTERNET SİTESİ KULLANIMI: 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ Öz   PDF
Fuat Bogac EVREN
 
Cilt 10, Sayı 40 (2015): Journal of Yaşar University/October BİREYCİLİK VE TOPLULUKÇULUK DEĞERLERİ, KARİYER ÇAPALARI VE KARİYER TATMİNİ İLİŞKİSİ Öz   PDF
Onder SAKAL, Sebahattin YILDIZ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve GeleceğiThe Development and The Future of the United Nations Öz   PDF
MELDA SUR
 
Cilt: 1 Sayı: 1 BİSİKLET VE OTOMOBİLİN ENERJİ TÜKETİMİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI Öz   PDF
Prof. Dr. Coşkun İŞÇİ 
 
Cilt 11, Sayı 43 (2016): Journal of Yaşar University/July Bölge Turizmine Yeni Akımların Etkisi: Gökçeada Slow Food Örneği Öz   PDF
Turgay Bucak, Özlem Turan
 
Toplam 567 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1305-970X