Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Borçlunun CISG Madde 79 Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulması Halinde Alacaklının Diğer Taleplerinin Akıbeti Ne Olur?The Effect of an Exemption to Pay Damages according to Art. 79 CISG on other Remedies of the Obligee Öz   PDF
 YEŞİM M. ATAMER
 
Cilt 11, Sayı 44 (2016): Journal of Yaşar University/October Bulanık MOORA Yöntemi Kullanılarak Yeşil Tedarikçi Geliştirme Programlarının Seçimi ve Değerlendirilmesi Öz   PDF
Bilal Şişman
 
Cilt 10, Sayı 40 (2015): Journal of Yaşar University/October Bulunulan Konumun Ekonomik ve Sosyal Özelliklerinin Firmaların İhracatçı Olma İhtimaline Etkisi: Ege Bölgesindeki Firmalar Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Mehmet AYDINER
 
Cilt: 4 Sayı: 16 ÇALIŞANLARIN KURUMSAL İTİBAR SÜRECİNE KATILIMLARINDA İÇSEL İLETİŞİMİN ROLÜ Öz   PDF
Murat GÜMÜŞ BURCU ÖKSÜZ
 
Cilt 12, Sayı 47 (2017): Journal of Yaşar University/July Çalışanların Özyeterlilik Düzeyinin Yaratıcı ve Yenilikçi İş Davranışlarına Etkisi: Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Öz   PDF
Gülşah Vural Özkan
 
Cilt: 9 Sayı: 35 ÇALIŞANLARIN TWITTER KULLANIMININ, KURUM İMAJINA ETKİSİ: TÜRKİYE'DE BİR ANKET ÇALIŞMASI / THE USE OF TWITTER AMONG EMPLOYEES AND ITS IMPACTS ON CORPORATE IMAGE: A SURVEY STUDY IN TURKEY Öz   PDF
Elif Korap OZEL
 
Cilt: 6 Sayı: 23 ÇALIŞAN-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE ALGILANAN ADALET/ADALETSİZLİĞİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Şenay YÜRÜR Murat GÜMÜŞ Bahattin HAMARAT
 
Cilt: 6 Sayı: 24 ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADININ TÜKENMİŞLİĞİ:AİLE – İŞ – SOSYAL YAŞAM AÇISINDAN TÜKENMİŞLİĞİ Öz   PDF
Nilüfer NEGİZ Emine TOKMAKÇI
 
Cilt: 1 Sayı: 2 CALVINISM IS ONLY A HISTORICAL PHENEMENON Öz   PDF
Prof.Dr.Seçkin ERGİN 
 
Cilt: 2 Sayı: 8 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Armağan KORKMAZ,   Yrd.Doç.Dr. Zeki AY 
 
Cilt: 2 Sayı: 7 ÇEVRESEL(BÖLGESEL) SANAYİ KÜMELENMESİNDE DÜRTÜ MANTIĞI Öz   PDF
Fevzi ÜNLÜ, Esra DALAN Zeynep I. ÜNLÜ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Ceza Yaptırımı ile İdari Yaptırım AyrımıDistinction Between Criminal and Administrative Sanction Öz   PDF
 SEMA AYATAR KIZILYAR
 
Cilt: 2 Sayı: 7 ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME AŞAMALARI (1978-2005) Öz   PDF
Arş. Gör. Mehmet Ozan SARAY, Yrd. Doç .Dr. Levent GÖKDEMİR
 
Cilt: 4 Sayı: 14 CİNSEL BİLGİLERİ ÖĞRENİRKEN SAĞDICIMIZ KARAGÖZ: KARAGÖZ EVLENİYOR (1913) OYUNU Öz   PDF
Dr. Eftal SEVİNÇLİ
 
Cilt: 3 Sayı: 10 CİSİMLERİ NASIL VE NE KADAR AYRINTILI GÖREBILIRIZ? RESIM VE GÖRMEDE ÇÖZÜNÜRLÜK Öz   PDF
Prof. Dr. Coskun İŞÇİ
 
Cilt: 2 Sayı: 8 CITALOG, CITAWIROW VE GENBIOM SİSTEM OLUŞUMUNU KONTROL EDEN BİLDİRİŞİMLİ LOJİK FONKSİYON BİLGİ NESNELERİ Öz   PDF
Prof. Dr. Fevzi Ünlü 
 
Cilt: 4 Sayı: 15 COMMUNICATING e-ECONOMY IN US-CULTURE Öz   PDF
Fevzi ÜNLÜ
 
Cilt: 4 Sayı: 16 COMMUNICATING TASIM OT-GENETIC QUANTUM KBO MEMORY MODULES CLOSURE Öz   PDF
Fevzi ÜNLÜ
 
Cilt: 8 Sayı: 30 CONVERGENCE EXPERIENCES IN EMERGING MARKET ECONOMIES: (1950-2008) Öz   PDF
BURAK ÇAMURDAN REŞAT CEYLAN
 
Cilt: 2 Sayı: 6 CREDIT RISK ASSESMENT FOR THE BANKING SECTOR OF NORTHERN CYPRUS Öz   PDF
Okan Veli ŞAFAKLI 
 
Cilt: 2 Sayı: 5 CULTURAL CHANGE MANAGEMENT AND QUALITY IN THE TOURSM INDUSTRY Öz   PDF
Öğr. Gör. Gökçe ÖZDEMİR 
 
Cilt: 5 Sayı: 17 DALGALANMA KORKUSU VE DÖVİZ KURU GEÇİŞ ETKİSİ Öz   PDF
Ayşe ARI
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379)The Renunciation from the Legal Lien by the Creditors in Maritime Execution Law Öz   PDF
 TALİH UYAR
 
Cilt: 3 Sayı: 9 DEPREM NEDİR VE NASIL KORUNURUZ Öz   PDF
Prof. Dr. Coskun İŞÇİ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Der Deutsch-Türkische Scheidungsfall Nach Dem Inkrafttreten Der Rom III VOCases of Divorce with Respect to Germany and Turkey After the Coming into Force of the Rome III Directive Öz   PDF
 RAINER KEMPER
 
Toplam 567 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1305-970X