Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Derneğin Ticarî İşletme İşletmesi ve Türk Medenî Kanunu'nda Bilinçli Boşluk BırakılmasıRunning a Commercial Enterprise by an Association and a Conscious Legal Loophole in Turkish Civil Code Öz   PDF
 ÖZLEM TÜZÜNER
 
Cilt 9, Sayı 36 DESIGN AND ANALYSIS OF STUDENT ECTS CREDIT FEEDBACK SURVEYS USING PAIRWISE COMPARISONS / İKİLİ KARŞILAŞTIRMA İLE ÖĞRENCİ AKTS KREDİSİ GERİBİLDİRİM ANKETLERİNİN TASARIMI VE ANALİZİ Öz   PDF 6261-6272
Raif Serkan ALBAYRAK
 
Cilt 10, Sayı 39 (2015) DESTİNASYON MARKA İMAJI VE BİR PAZAR BÖLÜMÜ OLARAK İŞ AMAÇLI GELEN TURİSTLERE YÖNELİK UYGULANMASI Öz   PDF
Ozge ADAN
 
Cilt: 2 Sayı: 8 DESTİNASYON PAZARLAMASINDA İNTERNETİN ROLÜ Öz   PDF
Yrd.Doç.Dr. Gökçe ÖZDEMİR
 
Cilt: 5 Sayı: 18 DETERMINANT FACTORS OF TIME SPENT ON FACEBOOK: BRAND COMMUNITY ENGAGEMENT AND USAGE TYPES Öz   PDF
Yard. Doç. Dr. Yeşim ULUSU
 
Cilt: 6 Sayı: 23 DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY IN PAKISTAN: INTERNAL FACTOR ANALYSIS Öz   PDF
Saira JAVAID Jamil ANWAR Khalid ZAMAN Ab  
 
Cilt: 3 Sayı: 12 DETERMINATION OF RELATIONSHIP AMONG DEMOGRAPHIC VARIABLES AND THE PERCEPTIONS OF SAFETY OF URBAN PARK USERS: A CASE STUDY IN THREE DIFFERENT PARK IN ISTANBUL, TURKEY Öz   PDF
GOKCEN FIRDEVS YUCEL
 
Cilt: 3 Sayı: 12 DEVELOPMENT OF INDEPENDENT AUDITING IN STATE BANKS IN TURKEY FROM PAST TO FUTURE Öz   PDF
TUĞBE UÇMA MEHMET BEYCAN
 
Cilt: 4 Sayı: 14 DEVELOPMENT OF NEW ECONOMY VIA VENTURE CAPITAL AND INITIAL PUBLIC EFFERINGS IN TURKEY Öz   PDF
Süleyman Gökhan GÜNAY
 
Cilt: 1 Sayı: 1 DEVRELERİN KONTROLÜ İÇİN DARBE ÜRETECİ TASARIMI Öz   PDF
Halil İbrahim BÜLBÜL - Bülent ÖZBEN 
 
Cilt: 5 Sayı: 18 DIFFERENT SIDES OF THE SAME COIN: MIXED VIEWS OF PUBLIC RELATIONS EDUCATORS AND PRACTITIONER ABOUT PUBLIC RELATIONS EDUCATION Öz   PDF
Çisil Sohodol BİR
 
Cilt: 5 Sayı: 20 DIGITALIZATION OF THE CITIES: AN ANALYSIS OF CITY MUNICIPALITY WEB SITES AS A PART OF CITY BRAND Öz   PDF
Nahit Erdem KÖKER Aylin GÖZTAŞ
 
Cilt 10 (2015): Special Issue/Özel Sayı DISCLAIMER Ayrıntılar   PDF
Editör Komitesi
 
Cilt 12 (2017): Virtual Mobility and Distance Learning in the European Union Distance Teaching of Turkish as a Foreign Language: Case of UbiCamp Project Öz   PDF (English)
Yasin Özarslan, Özlem Ozan
 
Cilt 9, Sayı 36 Do All Roads Lead to Rome? The Moderating Role of Culture and Age in Predicting Construal Level on Machiavellianism / Bütün Yollar Roma’ya Mı Çıkar? Makyavelizmde Yorumlama Seviyesinin Belirlenmesinde Kültür ve Çağın Aracı Rolü Öz   PDF 6328-6337
Begum YETISER
 
Cilt 11, Sayı 44 (2016): Journal of Yaşar University/October Does Sustainability Matter? A Qualitative Study in Tourism Industry in Turkey Öz   PDF
Murat Nazlı
 
Cilt 11, Sayı 42 (2016): Journal of Yaşar University/April Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Kemal Eyüboğlu, Sinem Eyüboğlu
 
Cilt 10, Sayı 37 (2015) Doğrudan Yabancı Yatırımların CO2 Emisyonuna Etkisi: Kirlilik Hale Hipotezi mi Kirlilik Cenneti Hipotezi mi? Öz   PDF
Feyyaz ZEREN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 DOĞU AVRUPA VE BALKANLARDA AMERİKA DESTEKLİ SİVİL TOPLUM DİRENİŞLERİ Öz   PDF
Öğr. Gör. Pınar YÜRÜR 
 
Cilt: 9 Sayı: 35 DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERINDE ÇALIŞAN PERSONELIN ÖRGÜTSEL STRES VE ÖRGÜTSEL TÜKENMIŞLIK DÜZEYLERI ARASINDAKI İLIŞKILERIN DEMOGRAFIK DEĞIŞKENLER BAZINDA İNCELENMESI / EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL STRESS AND ORGANIZATIONAL BURNOUT LEVELS OF MID LEVEL MANAGERS WORKING IN FOUR AND FIVE STAR HOTEL BUSINESSES BASED ON DEMOGRAPHIC VARIABLES Öz   PDF
Sevket YIRIK, Deniz OREN, Remziye EKICI
 
Cilt: 3 Sayı: 12 DÜNYADA VE TÜKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA YAKLAŞIMLARI Öz   PDF
DR. ECEHAN OZMEHMET
 
Cilt: 4 Sayı: 16 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE KADINLAR Öz   PDF
Mustafa ÖZTÜRK Başak IŞIL ÇETİN
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Edimi Belirleme Yetkisinin Mevcut Genel İşlem Koşulları Teorisi ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından DeğerlendirilmesiConsideration of the Authority of Fulfillment Determination under the Existing Theory of General Terms and Conditions and the Turkish Code of Obligations No: 6098 Öz   PDF
MELEK BİLGİN YÜCE
 
Cilt: 6 Sayı: 21 EDİTÖR KURULU Öz   PDF
Editörden
 
Cilt: 6 Sayı: 21 EDİTÖR MESAJI Öz   PDF
Editörden
 
Toplam 567 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1305-970X