Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 1 Sayı: 2 FAMILY FIRMS Öz   PDF
Prof.Dr. İlter AKAT 
 
Cilt: 4 Sayı: 15 FARKLI AYRINTI DÜZEYLERİNDE 3 BOYUTLU KENT MODELLEME VE CityGML Öz   PDF
Mehmet Ali YÜCEL, Mehmet SELÇUK
 
Cilt: 8 Sayı: 30 FARKLI MİLLETLERDEN TURİSTLERİN TÜRK MUTFAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
ASLI ALBAYRAK
 
Cilt 12, Sayı 46 (2017): Journal of Yaşar University/April FDI and Economic Growth in European Transition Economies: Panel Data Analysis Öz   PDF (English)
yağmur sağlam
 
Cilt: 3 Sayı: 11 FINANCIAL INFORMATICS ENTERPRISE AND AUDIT RISK IN DEVELOPING ECONOMY Öz   PDF
EZENDU ARIWA KINGSLEY ESEIMOKUMOH
 
Cilt: 6 Sayı: 23 FINANCIAL LIBERALIZATION, FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPRICAL ANALYSIS FOR TURKEY Öz   PDF
Meltem İNCE
 
Cilt: 4 Sayı: 16 FINANCIAL PERFORMANCE AND EARNINGS OF POOR PEOPLE: A CASE STUDY OF PAKISTAN Öz   PDF
Muhammad SHAHBAZ
 
Cilt: 6 Sayı: 22 FİNANSAL AÇIKLIK VE MAKROEKONOMİK VOTALİTE: LİTERATÜR TARAMASI Öz   PDF
Burcu ÖZCAN
 
Cilt: 6 Sayı: 23 FİNANSAL BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI VE BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER Öz   PDF
Ebru ESENDEMİR
 
Cilt: 5 Sayı: 17 FİNANSAL DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL KRİZLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Turhan KORKMAZ Emrah İsmail ÇEVİK Elif BİRKAN
 
Cilt: 5 Sayı: 18 FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ KAPSAMINDA ÇEVRESEL OLUMSUZLUK PAZAR DİNAMİZMİ MÜŞTERİ ODAKLILIK VE YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
M.Şule EREN Rahmi YÜCEL S.Selim EREN
 
Cilt: 4 Sayı: 16 FİRMALARIN KÜLTÜREL ORYANTASYONLARININ ÇEŞİTLİ PERFORMANS BOYUTLARINA ETKİLERİ: TÜRK İMALAT VE HİZMET İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Cengiz YILMAZ Lütfihak ALPKAN Çağrı BULUT
 
Cilt: 6 Sayı: 24 FORDİST BİRİKİM REJİMİ VE KİYLE KÜLTÜRÜ Öz   PDF
Güven SELÇUK
 
Cilt: 4 Sayı: 15 FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND IMPORTS GROWTH IN TURKEY Öz   PDF
Kevin O. ONWUKA, Kutlu Yaşar ZORAL
 
Cilt 12 (2017): Virtual Mobility and Distance Learning in the European Union From Virtual Mobility to MOOCs: drawing on UbiCamp experience to set up a network for massive open online courses Öz   PDF
Lorenzo Fiorito
 
Cilt: 8 Sayı: Special FROM “URBAN GOTHIC” TO HAUNTED HOUSE AND MINDS: THE GOTHIC IN OLIVER TWIST AND LITTLE DORRIT Öz   PDF
VALERIE KENNEDY
 
Cilt 10, Sayı 38 (2015): Nisan GASTRONOMİ TURİZMİNE İLİŞKİN TURİST GÖRÜŞLERİNİN KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Aydan BEKAR, Ayse BELPINAR
 
Cilt 11, Sayı 44 (2016): Journal of Yaşar University/October Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi Öz   PDF
Can Karabıyık, İlkay Dilber
 
Cilt: 3 Sayı: 10 GELIR GETIREN EMLAK DEĞERLEMESI Öz   PDF
MUSTAFA ÖZTÜRK
 
Cilt 12, Sayı 46 (2017): Journal of Yaşar University/April Gelişmekte olan ülke borsalarında risk ve getiri ilişkisi: 2008 Küresel kriz Örneği Öz   PDF
mercan HATİPOĞLU, Nurullah Uçkun
 
Cilt: 9 Sayı: 33 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE AYIN GÜN ETKİSİ Öz   PDF
Sevinc GULER, Aysegul CIMEN
 
Cilt: 9 Sayı: 33 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
Serkan CINAR, Melih OZCALIK
 
Cilt: 8 Sayı: Özel "Gemi Adamları"na İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynakları ve Görevli Mahkeme Sorunu – 2. BölümSources of the Provisions of the Turkish Commercial Code Regarding the "Captain and Crew" and Problems of Jurisdiction – Part 2 - Öz   PDF
 KERİM ATAMER
 
Cilt: 6 Sayı: 22 GERİYE DOĞRU MALİYETLEME (BACKFLUSH COSTING) VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA Öz   PDF
Emre CENGİZ Süleyman UYAR  
 
Cilt: 4 Sayı: 15 G-FORM MEMORY GENBIOM KBO DESCRIPTIONS Öz   PDF
Fevzi ÜNLÜ
 
Toplam 567 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 1305-970X