Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 3 Sayı: 11 FINANCIAL INFORMATICS ENTERPRISE AND AUDIT RISK IN DEVELOPING ECONOMY Öz   PDF
EZENDU ARIWA KINGSLEY ESEIMOKUMOH
 
Cilt: 6 Sayı: 23 FINANCIAL LIBERALIZATION, FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPRICAL ANALYSIS FOR TURKEY Öz   PDF
Meltem İNCE
 
Cilt: 4 Sayı: 16 FINANCIAL PERFORMANCE AND EARNINGS OF POOR PEOPLE: A CASE STUDY OF PAKISTAN Öz   PDF
Muhammad SHAHBAZ
 
Cilt: 6 Sayı: 22 FİNANSAL AÇIKLIK VE MAKROEKONOMİK VOTALİTE: LİTERATÜR TARAMASI Öz   PDF
Burcu ÖZCAN
 
Cilt: 6 Sayı: 23 FİNANSAL BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI VE BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER Öz   PDF
Ebru ESENDEMİR
 
Cilt: 5 Sayı: 17 FİNANSAL DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL KRİZLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Turhan KORKMAZ Emrah İsmail ÇEVİK Elif BİRKAN
 
Cilt: 5 Sayı: 18 FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ KAPSAMINDA ÇEVRESEL OLUMSUZLUK PAZAR DİNAMİZMİ MÜŞTERİ ODAKLILIK VE YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
M.Şule EREN Rahmi YÜCEL S.Selim EREN
 
Cilt: 4 Sayı: 16 FİRMALARIN KÜLTÜREL ORYANTASYONLARININ ÇEŞİTLİ PERFORMANS BOYUTLARINA ETKİLERİ: TÜRK İMALAT VE HİZMET İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Cengiz YILMAZ Lütfihak ALPKAN Çağrı BULUT
 
Cilt: 6 Sayı: 24 FORDİST BİRİKİM REJİMİ VE KİYLE KÜLTÜRÜ Öz   PDF
Güven SELÇUK
 
Cilt: 4 Sayı: 15 FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND IMPORTS GROWTH IN TURKEY Öz   PDF
Kevin O. ONWUKA, Kutlu Yaşar ZORAL
 
Cilt: 8 Sayı: Special FROM “URBAN GOTHIC” TO HAUNTED HOUSE AND MINDS: THE GOTHIC IN OLIVER TWIST AND LITTLE DORRIT Öz   PDF
VALERIE KENNEDY
 
Cilt 10, Sayı 38 (2015): Nisan GASTRONOMİ TURİZMİNE İLİŞKİN TURİST GÖRÜŞLERİNİN KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Aydan BEKAR, Ayse BELPINAR
 
Cilt 11, Sayı 44 (2016): Journal of Yaşar University/October Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi Öz   PDF
Can Karabıyık, İlkay Dilber
 
Cilt: 3 Sayı: 10 GELIR GETIREN EMLAK DEĞERLEMESI Öz   PDF
MUSTAFA ÖZTÜRK
 
Cilt 12, Sayı 46 (2017): Journal of Yaşar University/April Gelişmekte olan ülke borsalarında risk ve getiri ilişkisi: 2008 Küresel kriz Örneği Öz   PDF
mercan HATİPOĞLU, Nurullah Uçkun
 
Cilt: 9 Sayı: 33 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE AYIN GÜN ETKİSİ Öz   PDF
Sevinc GULER, Aysegul CIMEN
 
Cilt: 9 Sayı: 33 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
Serkan CINAR, Melih OZCALIK
 
Cilt: 8 Sayı: Özel "Gemi Adamları"na İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Kaynakları ve Görevli Mahkeme Sorunu – 2. BölümSources of the Provisions of the Turkish Commercial Code Regarding the "Captain and Crew" and Problems of Jurisdiction – Part 2 - Öz   PDF
 KERİM ATAMER
 
Cilt: 6 Sayı: 22 GERİYE DOĞRU MALİYETLEME (BACKFLUSH COSTING) VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA Öz   PDF
Emre CENGİZ Süleyman UYAR  
 
Cilt: 4 Sayı: 15 G-FORM MEMORY GENBIOM KBO DESCRIPTIONS Öz   PDF
Fevzi ÜNLÜ
 
Cilt: 3 Sayı: 11 GÖRSEL – İŞİTSEL ARŞİVCİLİK, KÜLTÜR MİRASI VE FİLM ARŞİVLERİ Öz   PDF
M. ÇAĞRI İNCEOĞLU
 
Cilt: 8 Sayı: 30 Guidelines for Publication / Yayın İlkeleri Öz   PDF
Editörden
 
Cilt: 5 Sayı: 17 GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
Ela ÇOLPAN NART
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Halkların Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkının Tarihçesi ve Günümüzde Getirdiği ProblemlerThe History of the Right of Self-Determination of Peoples and Contemporary Problems Öz   PDF
 A. FÜSUN ARSAVA
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air Öz   PDF
 İLKNUR SERDAR
 
Toplam 557 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 1305-970X