Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 3 Sayı: 11 GÖRSEL – İŞİTSEL ARŞİVCİLİK, KÜLTÜR MİRASI VE FİLM ARŞİVLERİ Öz   PDF
M. ÇAĞRI İNCEOĞLU
 
Cilt 12 (2017): Virtual Mobility and Distance Learning in the European Union Governmental Organization’s Goals of Distance Education for in-Service Training Öz   PDF
İsmail ÖZLER, Hasan ÇAKIR
 
Cilt: 8 Sayı: 30 Guidelines for Publication / Yayın İlkeleri Öz   PDF
Editörden
 
Cilt: 5 Sayı: 17 GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
Ela ÇOLPAN NART
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Halkların Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkının Tarihçesi ve Günümüzde Getirdiği ProblemlerThe History of the Right of Self-Determination of Peoples and Contemporary Problems Öz   PDF
 A. FÜSUN ARSAVA
 
Cilt 12 (2017): Journal of Yaşar University/Tarım ve Gıda Değer Zincirlerinde Yöneylem Araştırmaları ve Endüstri Mühendisliği Havacılık Sektöründe Talep Tahminin Önemi: Yolcu Talebi Üzerine Bir Tahmin Modeli Öz   PDF
Tuğba Efendigil, Ömer Emin Eminler
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların HaklarıThe Passengers' Rights under the Regulation about the Rights to the Passengers Travelling by Air Öz   PDF
 İLKNUR SERDAR
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Hayvanın Hukukî KonumuThe Legal Status of Animal Öz   PDF
CENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU ÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Hayvanlara Yönelik İşlenen SuçlarCrimes Against Animals Öz   PDF
 BURCU DÖNMEZ
 
Cilt: 9 Sayı: 35 HİSSE SENEDİ FİYAT HAREKETLERİNİN TAHMİN EDİLMESİNDE MARKOV ZİNCİRLERİNİN KULLANILMASI: İMKB 10 BANKACILIK ENDEKSİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA / THE USE OF MARKOV CHAİNS FOR THE PREDİCTİON OF STOCK PRİCE MOVEMENTS: AN EMPİRİCAL STUDY ON THE ISE 10 BANKİNG INDEX FİRMS Öz   PDF
Kenan ILARSLAN
 
Cilt: 8 Sayı: 29 HISTORICAL DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL LIMITATIONS OF THE FREEDOM OF EXPRESSION IN GREECE Öz   PDF
Konstantinos MARGARITIS
 
Cilt: 2 Sayı: 7 HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ Öz   PDF
Dr.Mustafa ÖZTÜRK, Süleyman SANCAK
 
Cilt 11, Sayı 43 (2016): Journal of Yaşar University/July Hizmet Kalitesi Açısından Üniversitelere Yönelik Şikayetlerin Incelenmesi Öz   PDF
Ezgi Cevher
 
Cilt: 3 Sayı: 12 HOW TO MANAGE REPUTATİON DURİNG CRISIS: AN ANALYSİS OF TURKİSH WHİTE MEAT SECTOR DURİNG THE AVIAN INFLUENZA (BİRD FLU) CRİSİS Öz   PDF
AYLİN GÖZTAŞ NAHİT ERDEM KÖKER MİNE YE ALEMDAR
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Hukuk Muhakemeleri Kanununda SürelerThe Legal Time Periods Regulated in Civil Procedure Code Öz   PDF
EJDER YILMAZ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Hukukta YöntemMethodology in Law Öz   PDF
RONA SEROZAN
 
Cilt: 5 Sayı: 18 HÜKÜMET İSTİKRARININ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
                          Gökhan DÖKMEN  AYSU
 
Cilt: 8 Sayı: Özel İçerik Denetiminin Müzakere Edilmemiş Sözleşme Hükümleriyle Sınırlanması Üzerine: Mostaza Claro'nun DüşündürdükleriRestricting the Control of the Content of Standard Terms to Non-Negotiated Clauses: Reflections Based on the Mostaza Claro Case Öz   PDF
 ERDEM BÜYÜKSAGİS
 
Cilt: 8 Sayı: Özel İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine DüşüncelerThe Review of Appeal System in Administrative Judiciary Öz   PDF
 OĞUZ SANCAKDAR
 
Cilt: 4 Sayı: 16 İKİYE KARŞI BİR: 80 SONRASI TÜRK SİNEMASI'NDA KADIN DAYANIŞMASI Öz   PDF
Nilay ULUSOY
 
Cilt: 4 Sayı: 15 İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELİK TUTUMLARI Öz   PDF
H. Aydan SİLKÜ
 
Cilt: 9 Sayı: 34 İLETİŞİM, TOPLUMSAL CİNSİYET VE İDEOLOJİ / COMMUNICATION, GENDER AND IDEOLOGY Öz   PDF
Nursel GULER
 
Cilt: 8 Sayı: 32 İMALAT İŞLETMELERİNDE SÜREÇ GELİŞTİRME VE KURUMSAL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA KISITLAR TEORİSİ DÜŞÜNCE SÜREÇLERİNİN KULLANIMI: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Öz   PDF
METİN ÖNER İHSANİ ŞAHBAZ
 
Cilt: 3 Sayı: 12 INCORPORATING MULTI-CRITERIA CONSIDERATIONS INTO SUPPLIER SELECTION PROBLEM USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: A CASE STUDY Öz   PDF
MEHMET EMRE  GULER
 
Cilt: 3 Sayı: 9 INCORPROTING MIGRATION TO THE EUROPEAN NEIGBOURHOOD POLICY UNDER THE DEMOCRAHIC CHALLENGES Öz   PDF
    Ayselin  YILDIZ
 
Toplam 567 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 1305-970X