Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Hayvanın Hukukî KonumuThe Legal Status of Animal Öz   PDF
CENGİZ KOÇHİSARLIOĞLU ÖZLEM SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Hayvanlara Yönelik İşlenen SuçlarCrimes Against Animals Öz   PDF
 BURCU DÖNMEZ
 
Cilt: 9 Sayı: 35 HİSSE SENEDİ FİYAT HAREKETLERİNİN TAHMİN EDİLMESİNDE MARKOV ZİNCİRLERİNİN KULLANILMASI: İMKB 10 BANKACILIK ENDEKSİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA / THE USE OF MARKOV CHAİNS FOR THE PREDİCTİON OF STOCK PRİCE MOVEMENTS: AN EMPİRİCAL STUDY ON THE ISE 10 BANKİNG INDEX FİRMS Öz   PDF
Kenan ILARSLAN
 
Cilt: 8 Sayı: 29 HISTORICAL DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL LIMITATIONS OF THE FREEDOM OF EXPRESSION IN GREECE Öz   PDF
Konstantinos MARGARITIS
 
Cilt: 2 Sayı: 7 HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ Öz   PDF
Dr.Mustafa ÖZTÜRK, Süleyman SANCAK
 
Cilt 11, Sayı 43 (2016): Journal of Yaşar University/July Hizmet Kalitesi Açısından Üniversitelere Yönelik Şikayetlerin Incelenmesi Öz   PDF
Ezgi Cevher
 
Cilt: 3 Sayı: 12 HOW TO MANAGE REPUTATİON DURİNG CRISIS: AN ANALYSİS OF TURKİSH WHİTE MEAT SECTOR DURİNG THE AVIAN INFLUENZA (BİRD FLU) CRİSİS Öz   PDF
AYLİN GÖZTAŞ NAHİT ERDEM KÖKER MİNE YE ALEMDAR
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Hukuk Muhakemeleri Kanununda SürelerThe Legal Time Periods Regulated in Civil Procedure Code Öz   PDF
EJDER YILMAZ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel Hukukta YöntemMethodology in Law Öz   PDF
RONA SEROZAN
 
Cilt: 5 Sayı: 18 HÜKÜMET İSTİKRARININ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
                          Gökhan DÖKMEN  AYSU
 
Cilt: 8 Sayı: Özel İçerik Denetiminin Müzakere Edilmemiş Sözleşme Hükümleriyle Sınırlanması Üzerine: Mostaza Claro'nun DüşündürdükleriRestricting the Control of the Content of Standard Terms to Non-Negotiated Clauses: Reflections Based on the Mostaza Claro Case Öz   PDF
 ERDEM BÜYÜKSAGİS
 
Cilt: 8 Sayı: Özel İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine DüşüncelerThe Review of Appeal System in Administrative Judiciary Öz   PDF
 OĞUZ SANCAKDAR
 
Cilt: 4 Sayı: 16 İKİYE KARŞI BİR: 80 SONRASI TÜRK SİNEMASI'NDA KADIN DAYANIŞMASI Öz   PDF
Nilay ULUSOY
 
Cilt: 4 Sayı: 15 İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELİK TUTUMLARI Öz   PDF
H. Aydan SİLKÜ
 
Cilt: 9 Sayı: 34 İLETİŞİM, TOPLUMSAL CİNSİYET VE İDEOLOJİ / COMMUNICATION, GENDER AND IDEOLOGY Öz   PDF
Nursel GULER
 
Cilt: 8 Sayı: 32 İMALAT İŞLETMELERİNDE SÜREÇ GELİŞTİRME VE KURUMSAL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA KISITLAR TEORİSİ DÜŞÜNCE SÜREÇLERİNİN KULLANIMI: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Öz   PDF
METİN ÖNER İHSANİ ŞAHBAZ
 
Cilt: 3 Sayı: 12 INCORPORATING MULTI-CRITERIA CONSIDERATIONS INTO SUPPLIER SELECTION PROBLEM USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: A CASE STUDY Öz   PDF
MEHMET EMRE  GULER
 
Cilt: 3 Sayı: 9 INCORPROTING MIGRATION TO THE EUROPEAN NEIGBOURHOOD POLICY UNDER THE DEMOCRAHIC CHALLENGES Öz   PDF
    Ayselin  YILDIZ
 
Cilt: 6 Sayı: 23 INCOTERMS 2000 VE 2010′UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER Öz   PDF
Mutlu YILMAZ Necmettin ŞAHİN Ahmet ÖZKEN
 
Cilt: 5 Sayı: 19 INFLATION AND OUTPUT GAP RECONSIDERED: ASSYMETRIES AND NONLINEAR PHILLIPS CURVE EVIDENCE FOR THE TURKISH ECONOMY Öz   PDF
Aslı Seda BİLMAN Dr. Utku UTKULU
 
Cilt: 3 Sayı: 10 INNOVATION IN COMPANIES MAY BE INCREASED BY MANAGERS' CREATIVITY TRAINING Öz   PDF
Doc. PhDr. MILAN MIKULÁÅ TÍK, MACİT KOÇ
 
Cilt: 8 Sayı: Özel İnsan Hakları ve İnsancıl HukukHuman Rights and Humanitarian Law Öz   PDF
 ANIL ÇEÇEN
 
Cilt: 9 Sayı: 34 İNSAN KAYNAKLARI TEMİN VE SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA / USING MULTI CRITERIA DECISION TECHNIQUES IN RECRUITING AND SELECTION OF HUMAN RESOURCES AND AN APPLICATION Öz   PDF
Altan DOGAN, Emrah ONDER
 
Cilt: 5 Sayı: 18 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ‘DUYGUSAL ZEKA’ ÖLÇÜM VE MODELLERİ Öz   PDF
Gaye GEDİZLER
 
Cilt: 8 Sayı: Special INTRODUCTION: THE GOTHIC, BELATEDLY Öz   PDF
TREVOR HOPE
 
Toplam 557 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 1305-970X