KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

449.806 220.720


ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi