TEMELLERDEN TOPLUMA - KELAM İLMİNDE SOSYAL AÇILIMLAR

Mehmet ÖDEMİŞ
1.101 135

Öz


TEMELLERDEN TOPLUMA - KELAM  İLMİNDE SOSYAL AÇILIMLAR

“Doç. Dr. Recep Ardoğan, Temellerden Topluma – Kelam İlminde Sosyal Açılımlar, KLM Yay., İstanbul, 2016, 390 s.” (ISBN: 9786059907187)


Anahtar kelimeler


Sosyal Kelam, Yeni İlm-i Kelam, Kelamın işlevselliği

Tam metin:

PDF
ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi