MÜSLÜMAN KELÂMI ÜZERİNDEKİ YABANCI ETKİLER

Ayşe Nur GÜDEKLİ, Zeynep Büşra ÖZDEMİR
750 110

Öz


Bu makalede İslam kelâmının Yunan felsefesi ve Hrıstiyanlıktan oldukça etkilendiği, İslam kelamının oluşmasında önemli rol oynadıkları ifade edilmektedir.

Anahtar kelimeler


Kelam, felsefe, Hristiyanlık,

Tam metin:

PDF
ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi