Yazarlar için bilgi

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısında dergi yayın politikası ve Yazarlar İçin Rehber kısımlarına ulaşabilirsiniz. Yazarların dergiye makale göndermeden önce KAYIT kayır işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla GİRİŞ bağlantısından 5 basamakta yapılabilir.ISSN: 1309-2030 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi