KAREFAD

Yayın politikası

Odak ve kapsam

Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN:2147-8465) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve toplantı duyurularına yer verme amacıyla yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. KAREFAD, çevrimiçi (online) ve basılı mecmua biçiminde, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

 

Bölüm politikaları

İçindekiler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Editörden

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Çeviriler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Görüşler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Tanıtmalar

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Dergi Yazım İlkeleri

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Yazarlarca dergiye gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış orijinal yazılar olması gerekir. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede bildiri olarak sunulan yazılarda kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Yazılar (çeviri olanlar hariç) başka bir dilden alınmış, düzenlenmiş veya çevrilmiş olmamalı ve yurt içinde veya yurt dışında başka bir yerde basılmış olmamalıdır.

Yazı dergiye ulaştıktan sonra, öncelikle içerik ve şekil uygunluğu yönüyle Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda şekil yönünden düzeltme yapılması gerekiyorsa, yazı, yazarına gerekli düzeltme bilgileri ile beraber geri gönderilir. Şekil yönünden düzeltme yapılması yazının kabul edildiği anlamını taşımaz. Şekil yönünden düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale Yayın Kurulu tarafından içerik olarak değerlendirmeye alınır. Yayın Kurulu makaleyi 3 ay içinde değerlendirir. Yazar, bu süre içinde makalesini yayınlanmak üzere başka yerlere gönderemez. Eğer üç ay sonunda yayın kurulu süreçle ilgili herhangi bir bildirimde bulunmamışsa, yazar makalesini başka yerlerde yayınlamakta özgürdür.

Çalışmada etik kurallara dikkat edilmelidir. Aşırma ve dublikasyon kabul edilemez. Aktaran tarzı atıflardan olabildiğince sakınılmalı, konu olan esas kaynağa ulaşılmalıdır. Yararlanılan ve alıntı yapılan kaynaklar açıkça belirtilmelidir.

 

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

KAREFAD'ın ilgi alanı antropoloji, arkeoloji, bilgi ve belge bilimi, coğrafya, Doğu ve Batı dilleri, edebiyat, eğitim bilimleri, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, sosyoloji, tarih başta olmak üzere sosyal ve beşeri bilimler alanıdır. Bu alanlarda yapılan çalışmalar, çalışmaların sonuçları ve bilim dünyasına getirdiği yenilikler ile bu bilim dallarının birbirleri ile olan ilişkilerinin incelenmesine ait disiplinler arası bilimsel ve akademik çalışmaları içermektedir. KAREFAD dünyada ve Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimler alanında gerçekleştirilen çalışmaların bilim dünyası ile paylaşımını gerçekleştirerek bu çalışmaları gerçekleştiren bilim insanlarının KAREFAD çatısı altında toplanmasını amaç edinmektedir. Bu nedenle KAREFAD hem ulusal hem de uluslararası alanda bilimsel bilgi ve çalışmaların yayın organı olma özelliğine sahiptir.ISSN: 2147-8465